CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RADZYNIU PODLASKIM

Cechy jako stowarzyszenie zawodowe rzemieślników, powstały w Polsce w trzynastym wieku. Broniły interesów gospodarczych swoich członków, organizowały wzajemną pomoc, życie towarzyskie i religijne.

Dzieje rzemiosła radzyńskiego datują się od 1817 roku, kiedy to istniały starszyzny Cechów: kuśnierski, ślusarski, rymarski, szewski, kowali, stolarzy, kominiarzy. W roku 1927 zostały założone w Radzyniu dwa Cechy pod nazwą: „Cech Ślusarzy i Kowali” i „Cech Cieśli i Kołodziei”.Starszymi Cechu byli: Bronisław Skrzymowski i Ignacy Zieliński. Jednym z inicjatorów powstania Cechu Ślusarzy i Kowali był inż. Tadeusz Laskowski.

Kryzys gospodarczy spowodował, że w 1936 roku zlikwidowano dwa Cechy, a założono jeden pod nazwą „Cech Rzemieślników Chrześcijan w Radzyniu”, który zrzeszał wszystkie zawody i liczył 72 członków.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia w 1937 roku została założona Kasa Zapomogowa i Klub Strzelectwa Sportowego. W tym okresie najbardziej rozpowszechnionymi zawodami były: kołodziej, szklarz, cieśla, ślusarz, rymarz, kominiarz, zegarmistrz.

W okresie okupacji hitlerowskiej brać rzemieślnicza przeszła do lasów działając w oddziałach partyzanckich. Wielu z nich zginęło w masowych egzekucjach lub obozach koncentracyjnych /Julian Skrzymowski, Bronisław Skrzymowski, Czesław Rojecki/.Już tydzień po oswobodzeniu Radzynia
1 sierpnia 1944 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne rzemiosła, na którym wybrano zarząd pod przewodnictwem pana T. Laskowskiego. W 1945 roku powstaje Powiatowy Związek Cechów w skład którego wchodzi 5 Cechów.

30 kwietnia 1952 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim zatwierdziło statut Cechu Rzemiosł Różnych. Lata siedemdziesiąte to rozwój rzemiosla i systematyczny wzrost liczby zakładów zarejestrowanych w Cechu. Na koniec 1979 roku Cech Rzemiosł Różnych w Radzyniu Podlaskim zrzeszał 626 zakładów. Starszym Cechu był wówczas pan F. Matuszewski a kierownikiem biura pan K.Kratiuk. W 1983 roku z podziału Cechu Rzemiosł Różnych powstał CRR w Międzyrzecu Podlaskim, do którego przeszło 195 rzemieślników.

Dzięki wspólnej pracy członków Cechu w 1984 roku wybudowano pawilon socjalny w Białce k/Parczewa.

Od 1989 roku z powodu wejścia w życie nowej ustawy o działalności gospodarczej, która wprowadziła dobrowolność zrzeszania się rzemieślników, liczba zarejestrowanych w Cechu zakładów systematycznie malała. Na koniec 1991 roku w Cechu pozostało zarejestrowanych 150 członków. W 2000 roku wybrano Starszego Cechu pana Zbigniewa Marchwiaka, a w 2001 roku kierownika biura Waldemara Kośmidra.

2002 rok przyniósł zmianę nazwy Cechu na Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o rzemiośle, w której powstał zapis o obowiązku przynależności do Cechu lub Izby Rzemieślniczej pracodawców prowadzących szkolenie w ramach praktycznej nauki zawodu.
11 czerwca 2002 roku Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radzyniu Podlaskim podpisał porozumienie z Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie w sprawie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych. Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radzyniu Podlaskim z optymizmem patrzy w przyszłość, pamięta o dobrych tradycjach, które należy kontynuować.

W BUDOWIE

Starszy Cechu

Marchwiak Zbigniew

Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu – Marchwiak Zbigniew
Z-ca Prezesa – Korczak Stanisław
Sekretarz – Kopański Waldemar
Skarbnik – Siebielec Barbara
Członek Zarządu – Trościańczyk Zdzisław

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Hałajko Henryk
Z-ca przewodniczącego – Sulej Roman
Sekretarz – Brzozowski Stanisław

Sąd Cechowy

Przewodniczący – Ostaszewski Marek
Z-ca przewodniczącego – Manowiec Krzysztof
Sekretarz – Szczygielski Piotr

Kierownik Biura

Kośmider Waldemar

Główna Księgowa

Piekarska Zofia

Starsi Cechu poprzednich lat

od lewej:
A. KISIELIŃSKI – STOLARZ, A. FTUT – KAFLARZ, A. ORKISIEWICZ – STOLARZ, M. LUTY – STOLARZ
siedzą od lewej:
Z. JAGIELAK – MURARZ, W. LIPNIACKI – KOWAL, J. SKRZYMOWSKI – STOLARZ, T. LASKOWSKI – MECHANIK, J. MATYSIAK – ZDUN, CZ. ROJECKI – STOLARZ

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

BALUSTRADEX MARCIN SIUDAJ
15 LAT DOŚWIADCZENIA - NASZA FIRMA ISTNIEJE OD 2004R. ZAJMUJEMY SIĘ PROJEKTOWANIEM, WYKONYWANIEM ORAZ MONTAŻEM, BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ, ORAZ SZEROKO POJĘTYM SPAWALNICTWEM: BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ELEMENTY DO BALUSTRAD, PORĘCZY, PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODY PROSTE, ZABIEGOWE I SPIRALNE, KONSTRUKCJE I ZADASZENIA, BRAMY, OGRODZENIA, KRATY, WYPOSARZENIE GASTRONOMII.

Stara Wieś 101a, 21-345 Borki

tel. kom. +48 504 345 000

kontakt@balustradex.pl

www.balustradex.pl

BERMEB USŁUGI STOLARSKIE
RZETELNA PRACA, KONSEKWENCJA I GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓW. MEBLE FIRMY BERMEB PRODUKOWANE SĄ NA ZAMÓWIENIE – KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA NA ICH OSTATECZNY KSZTAŁT, WYMIAR, KOLOR. DO PRODUKCJI FIRMA WYKORZYSTUJE MASZYNY, ALE TAKŻE JEST TO RĘCZNA OBRÓBKA, NIEZBĘDNA DLA UZYSKANIA EFEKTU KOŃCOWEGO. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO PROJEKTU.

Olszewnica 96, 21-345 Borki

tel. kom. +48 604 187 736

bernackijacek@wp.pl

www.bermeb.pl

FABRYKA DOMÓW DREWNIANYCH BARTEK MIROSŁAW BOBER I EWA NIEWĘGŁOWSKA
FABRYKA DOMÓW DREWNIANYCH BARTEK” JEST FIRMĄ RODZINNĄ Z TRADYCJAMI. JEDNAKŻE ROZWIĄZANIA, JAKIE STOSUJEMY PRZY PRODUKCJI DOMÓW DREWNIANYCH SĄ NA WSKROŚ NOWOCZESNE. POSIADAMY OLBRZYMI, CIĄGLE DOSKONALONY PARK MASZYN, ZNAWCY DOCENIĄ ISTNIENIE W NIM HUNDEGGERA K2I , SUSZARNIĘ STEROWANĄ KOMPUTEROWO, KILKA LINII TECHNOLOGICZNYCH. STAWIAMY NA ROZWÓJ ZAWODOWY, POGŁĘBIAMY WIEDZĘ NA KURSACH I SZKOLENIACH, SZUKAMY NOWYCH BEZPIECZNYCH ROZWIĄZAŃ, TAKŻE Z ZAKRESU EKOLOGII. BLISKA JEST NAM IDEA ŻYCIA W ZGODZIE Z NATURĄ I SZACUNKU DO NIEJ. PRACA JEST NASZĄ PASJĄ, DZIĘKI KTÓREJ SPEŁNIAMY SIĘ ZAWODOWO. NASZE DOMY TO NIE TYLKO DBAŁOŚĆ O DETALE KONSTRUKCYJNE, WIERZYMY W NIE, WIERZYMY W ICH POZYTYWNY WPŁYW NA SAMOPOCZUCIE, ZDROWIE, HARMONIĘ W ŻYCIU MIESZKAŃCÓW.

ul. Budowlanych 4, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. kom. +48 501 511 888

tel. +48 83 352 76 86

biuro@domy-bartek.pl

www.domy-bartek.pl

MASARNIA - UBOJNIA ZEMAT ZDZISŁAW TROŚCIAŃCZYK I S-KA
BEZPOŚREDNI I NAJWIĘKSZY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ MASARNI MA JEJ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE, CZYLI KLIENCI. CHARAKTERYZYJEMY SIĘ DUŻĄ RÓŻNORODNOŚĆ ASORTYMENTU I NISKIMI CENAMI. NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO: ELEMENTY KULINARNE, SZEROKI ASORTYMENT KIEŁBAS, WĘDZONEK ORAZ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH. WYROBY SMACZNE I W PRZYSTĘPNYCH CENACH. SKLEP Z WYROBAMI WŁASNYMI.

ul. Łąkowa 1, 21-310 Wohyń

tel. +48 83 3530192

zemat@wp.pl

www.masarnia-zemat.maxtrader.pl

Rzemiosło wczoraj i dziś

XVII Mistrzostwa Fryzjerstwa w Lublinie

XVIII Mistrzostwa Fryzjerstwa w Lublinie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 8
21-300 Radzyń Podlaski

Tel. +48 83 352 12 50, 508 287 113
e-mail: cech.radzyn@wp.pl
www.cechradzyn.idsl.pl