CECH RZEMIEŚLNIKÓW MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRACODAWCÓW W ZABRZU


Zabrze – miasto na prawach powiatu, położone w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Katowickie, rzekami Kłodnicą i Bytomką, w dorzeczu Odry. Miasto sąsiaduje z Bytomiem, Gliwicami i Rudą Śląską, oraz powiatem gliwickim i tarnogórskim. Pomimo swojej długiej historii, chociaż to tutaj pojawiły się pierwsze tramwaje na Górnym Śląsku, działały kopalnie i huty, nowoczesna poczta – prawa miejskie Zabrze otrzymało dopiero 1 października 1922 roku. Miasto może poszczycić się wieloma obiektami zabytkowymi np. kamienice w centrum miasta, osiedla robotnicze i obiekty sakralne.

Zdaniem archeologów odkryte na południowym brzegu Bytomki drobne przedmioty z kamienia pochodzące z końca paleolitu mogły być pozostałościami po warsztacie rzemieślniczym. Sprzed 7900-5200 lat p.n.e. pochodzą topory i ostrza grotów znalezione w Makoszowach i Maciejowie. W wieku XIII w Zabrzu handlowano naczyniami, bronią, ozdobami, sola, miodem i winem. Zajmowano się rolnictwem, hodowlą zwierząt, uprawą chmielu i lnu. Wiek XIV to rozkwit rzemiosła. W Zabrzu istniały wówczas warsztaty garncarskie, ślusarskie, hutnicze, tkackie, kowalskie, garbarskie, browarnicze, rzeźnicze i młynarskie. Powstawały pierwsze cechy, które broniły praw rzemieślniczych. Pod koniec XVIII wieku, kiedy dobra zabrzańskie weszły w posiadanie Jerzego Wełczka, kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego, doszło do silnego rozwoju gospodarczego Zabrza. Rozbudowano zamek, zbudowano browar, młyny i tartaki. Na terenie dzisiejszego Maciejowa ppowstała kuźnica żelaza.

Dzisiejszy Cech powstał po II wojnie światowej w 1946 roku z siedzibą przy ul. Buchenwaldczyków. Od lat 80. XX wieku Cech ma nową siedzibę przy ul. Wolności 330.

Po II wojnie światowej rzemieślnicy byli tymi, którzy przywracali miasto Zabrze do życia. Na przełomie 1945 i 1946 roku zaczęły powstawać pierwsze nieformalne cechy branżowe, na czele których stanął Jan Plebańczyk, pełniąc funkcję Prezesa Związków Cechów w Zabrzu.
Na początku, na terenie Zabrza działały 474 warsztaty podzielone w 8 grupach branżowych:

 1. Grupa spożywcza – 183 zakłady
 2. Grupa metalowa – 60 warsztatów
 3. Grupa włókiennicza – 58 warsztatów
 4. Grupa skórzana – 56 warsztatów
 5. Grupa budowlana – 32 warsztaty
 6. Grupa drzewna – 20 warsztatów
 7. Grupa papiernicza – 16 warsztatów
 8. Grupa usługowa – 49 warsztatów

Najsilniej reprezentowana była grupa spożywcza i to właśnie piekarze i cukiernicy zorganizowali pierwsze Walne Zebranie 19 lipca 1945 roku, podczas którego został wybrany Zarząd Cechu Cukierników i Piekarzy. Starszym Cechu został Edmund Dreihoper.

22 lipca 1945 roku inna grupa rzemieślników zorganizowała Cech Rzeźników i Wędliniarzy, a funkcję starszego Cechu objął Jan Matuszak. Również w lipcu tego samego roku – Starostwo Grodzkie Oddział Przemysłowy w Zabrzu – kierownik oddziału – Józef Niegłos polecił utworzyć Przymusowy Cech Fryzjerów i Perukarzy w Zabrzu, a starszym cechmistrzem został wybrany Wiktor de Lorne. 26 sierpnia 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie Szewców i Cholewkarzy, na którym wybrano pierwszy Zarząd, a funkcję starszego Cechu objął p. Filipowski. Cech Krawców w Zabrzu został utworzony na początku 1946 roku, a na jego czele stanął – Józef Środoń.

W lutym 1946 roku nastąpiło założenie Powiatowego Związku Cechów Rzemieślniczych w Zabrzu, który następnie zwołał I Kongres Rzemiosła. Od tego właśnie roku liczy się historię zabrzańskiego Cechu. Zarejestrowanych wówczas było 458 członków z 9 Cechów branżowych. Prezesem Związku Cechów był w tym czasie Władysław Biernat.

Na zebraniu Komisarycznych Zarządów Cechów w Zabrzu w dniu 4 października 1948 roku poinformowano zebranych o likwidacji dotychczasowych Cechów. Postanowiono utworzyć Radę Oddziału Okręgowego Związku Cechów w Zabrzu oraz powołać kierownika Biura Oddziału – Mariana Niegłosa. Przewodniczącym Oddziału w Zabrzu został Izydor Filipowski.
17 stycznia 1950 roku Oddział musiał opuścić dotychczasowy lokal przy pl. 24 stycznia 2, nową siedzibą został lokal przy ul. Buchenwaldczyków 5. Pierwsze zebranie w nowej siedzibie dotychczasowych oraz nowopowstałych Zarządów Cechów odbyło się 3 marca 1950 roku.

W październiku 1988 roku Cech zmienił swoją siedzibę na ulicę Wolności 330. „Nowy Dom” został wyremontowany przy dużym zaangażowaniu rzemieślnikow i starszego Cechu – Grzegorza Stęszewskiego.

W 2001 roku Cech Rzemieślników w Zabrzu obchodził 55. rocznicę powstania organizacji. Z tej okazji Cech został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. W tym czasie funkcję starszego pełnił Andrzej Kamiński.

Rok 2016 – to kolejny 70. jubileusz Cechu. Dzisiejszy Cech daje nam informacje gospodarcze, własne miejsce w mieście i przynależność do szanowanej grupy społecznej – Rzemiosła. Od początku swojej działalności szczególną uwagę przywiązywał do pielęgnowania wielowiekowych tradycji rzemieślniczych.

Cech współpracuje ze szkołami, w których uczniowie uczą się i zdobywają zawód w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych.

DLA SWOICH CZŁONKÓW ORGANIZUJE KURSY:

 • bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • organizuje kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego dla uczniów rzemiosła,
 • inne podnoszące kwalifikacje lub w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zrzeszonych rzemieślników.

PROWADZI nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych w zakresie:

 • prowadzenia rejestru zakładów prowadzących szkolenie pracowników młodocianych
 • przygotowania pełnej dokumentacji przebiegu szkolenia,
 • współpracuje z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych,
 • kompletowania i przyjmowania wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • przygotowania pełnej dokumentacji oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych,
 • przygotowania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PRZYGOTOWUJE I PRZEKAZUJE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE:

 • zmian w Kodeksie Pracy,
 • zmian w przepisach ZUS,
 • zmian w przepisach podatkowych i przepisach bhp,
 • obowiązujących wskaźnikach i składkach.

CECH prowadzi działania mające na celu integrację lokalnego środowiska rzemieślniczego poprzez organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych oraz spotkań mających na celu podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych.

Prezes Cechu

RYSZARD GENGE

Członkowie Zarządu

STARSZY CECHU – RYSZARD GENGE
I PODSTARSZY – CZESŁAW KIERAT
II PODSTARSZY – RYSZARD BEDNARCZYK
SKARBNIK – DANUTA KARPIUK
SEKRETARZ – DANUTA FILIPIAK
CZŁONKOWIE – IRENA STEFANIAK, TERESA SKRZETUSKA-OSIADACZ, MIROSŁAW KLESZCZYŃSKI, MIROSŁAW KORANDY

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA – MAŁGORZATA DITRICH
CZŁONKOWIE – BEATA MARCINÓW, EWA SMETANIUK, BOŻENA CHOJNACKA, ZBIGNIEW ŻYREK

Sąd Cechowy

PRZEWODNICZĄCA – DAGMARA WITRUK
CZŁONKOWIE – ANNA ŻABICKA, MARIAN PEROŃSKI, PIOTR DYLLONG

Miasto - siedziba Cechu

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

ZAKŁAD PROJEKTOWO-REALIZACYJNY TOMASZ KORECKI - ZABRZE
FIRMA ZAJMUJE SIĘ PROJEKTOWANIEM I MONTAŻEM POMP CIEPŁA. AUTORYZOWANY SERWIS POMP CIEPŁA FIRMY DIMPLEX. ZNAJOMOŚĆ NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII I NOWINEK TECHNICZNYCH. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CIEPLNE, GAZOWE I KLIMATYZACYJNE. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. SZKOLENIE UCZNIÓW.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 330

tel. kom. +48 502 725 936

e-mail: bruno75@o2.pl

SILESIA CASTINGS DARIUSZ KIK - ZABRZE
FIRMA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W OBRÓBCE METALU. ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE (STATUETKI, MEDALE, TABLICE PAMIĄTKOWE) I PRECYZYJNE. RUSZNIKARSTWO, RENOWACJA METALU. LAUREAT WIELU NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ.
41-800 Zabrze ul. Wolności 318, tel. +48 665 234 048, e-mail: kontakt@silesiacastings.pl, www.silesiacastings.pl
AUTO-BARTNIK MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO RYSZARD BARTNIK - PRZYSZOWICE
DOŚWIADCZONY WARSZTAT NAPRAWY POJAZDÓW. SZEROKI ZAKRES USŁUG: MECHANIKA POJAZDOWA, ELEKTROMECHANIKA, ELEKTRYKA, BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO. PROFESJONALNA OBSŁUGA I DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA. SZKOLIMY UCZNIÓW.
44-178 Przyszowice, ul. Leśna 5, tel. +48 32/238 64 25, +48 601 515 614, e-mail: autobr@poczta.onet.pl

Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu

ul. Wolności 330
41-800 Zabrze

Telefon +48 32 271 11 80
Fax +48 32 271 11 80
E-mail: abc@cech.zabrze.pl

www.cech.zabrze.pl