CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWOGARDZIE

Początek miasta to powstanie grodu na półwyspie jeziora, który był umocniony wałem drewniano-ziemnym. Podgrodzie zamieszkiwała ludność zajmująca się rybołówstwem, rolnictwem i rzemiosłem: garncarstwem, szewstwem i tkactwem.

Pierwsze pisemne wzmianki o rzemiośle w Nowogardzie pochodzą z początku XIII w. –„Jest to gród okazały, o zwartej zabudowie, o wielkich bogactwach i wysoko kwalifikowanych rzemieślnikach.”

W 1309 roku Nowogard został podniesiony do rangi miasta na prawie lubeckim. Od tego momentu rzemiosło przez wieki rozwijało się wraz z miastem.
W wieku XVI i na początku XVII miasto zachowało swój rolniczo-rzemieślniczy charakter. Działały cechy krawców, kowali, płócienników i młynarzy.
Pod koniec XVIII wieku funkcjonowało w mieście ponad 50 warsztatów rzemieślniczych o różnych specjalnościach. W kolejnych latach powstawały w mieście zakłady przemysłowe m.in. cegielnia, tartaki i drukarnia. Działały także młyny wodne, wiatraki i już 115 warsztatów rzemieślniczych.

cech-nowogard16
Sztandar Cechu w Nowogardzie

cech-nowogard17
Sztandar Cechu w Nowogardzie

cech-nowogard18
Insygnia Cechowe

cech-nowogard19
Prezentacja nowego sztandaru w 2012 roku

Po wkroczeniu w marcu 1945 roku wojsk radzieckich i polskich do Nowogardu, zaczęto organizować życie gospodarcze i polityczne. W wyniku grabieży i palenia domów przez wojska sowieckie miasto zostało zniszczone w 70%. W pierwszych miesiącach po działaniach wojennych w Nowogardzie mieszkało ok. 1800 osób pochodzenia niemieckiego i 600 osobowa grupa polskich osadników. Liczba mieszkańców po likwidacji napadów i poprawie aprowizacji zaczęła szybko rosnąć i w 1946 r. sięgała już kilku tysięcy. Ogromne zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi w zniszczonym mieście spowodowało powstanie wielu warsztatów i zakładów rzemieślniczych, które mając potrzebę uregulowania swojej działalności i wzajemną pomoc w zaopatrzeniu w surowce i środki produkcji utworzyły organizację cechową. W kwietniu 1946 roku 186 zakładów rzemieślniczych utworzyło swą organizację pod nazwą „Cech Rzemiosł Różnych w Nowogardzie”. Pierwszym Starszym Cechu został Marian Lisiecki.

Na przestrzeni 70 lat istnienia Cechu funkcję Starszego Cechu pełnili:
Marian Lisiecki,
Smykowski,
Piotr Siupik,
Paweł Looka,
Stanisław Karasiński,
Stanisław Szpilkowski,
Jan Ardan,
Leokadia Sawa,
Zygmunt Lisowski.

Od 1986 r. Cech ma swoją własną siedzibę mieszczącą się przy ul. 3 Maja 48. Budynek został wybudowany społecznie przez nowogardzkich rzemieślników.
Od 2000 roku Cech otwiera się na nowe możliwości i przyjmuje w swoje szeregi nie tylko rzemieślników ale także i przedsiębiorców. W związku z powyższym 23 sierpnia 2000 roku cech przyjął nazwę – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie.

Biuro Cechu pomaga zrzeszonym rzemieślnikom i przedsiębiorcom w prowadzeniu dokumentacji kadrowej zatrudnionych uczniów, organizowaniu szkoleń i egzaminów, w sprawach związanych z rozliczeniami ZUS i Urzędu Skarbowego.

Biuro, Zarząd oraz Członkowie Cechu wkładają wiele sił i zainteresowania w integrację swojego środowiska. Organizowane są różnego rodzaju imprezy np. rajdy, spływy, imprezy świąteczne.

W każdym organizowanym spotkaniu bierze udział liczna grupa należących do Cechu rzemieślników i przedsiębiorców.

Zarząd Cechu

STARSZY CECHU – DARIUSZ SZULEJKO
PODSTARSZY – MIROSŁAW MORAWSKI
SEKRETARZ – JAROSŁAW KOLADYŃSKI
SKARBNIK – ADAM DEMBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU – ANDRZEJ SZCZEŚNIAK

cech-nowogard-zarzad

Komisja Rewizyjna

ZYGMUNT LISOWSKI
LIDIA SZOCIK
STEFAN WYSZOMIRSKI

 

cech-nowogard-kom_rew

cech-nowogard14 cech-nowogard13 cech-nowogard12 cech-nowogard11 cech-nowogard10 cech-nowogard9 cech-nowogard8 cech-nowogard7 cech-nowogard6 cech-nowogard5 cech-nowogard4 cech-nowogard3 cech-nowogard2 cech-nowogard1

Rzemieślnicy i Przedsiębiorcy rekomendowani przez Cech

ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO STIWBUD STEFAN WYSZOMIRSKI
FIRMA DZIAŁAJACA OD 1988 r. USŁUGI: MONTAŻ INSTALACJI WOD-KAN, CO, GAZ, MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWYCH, OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SYSTEMY SOLARNE, WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE, GRZEWCZE. SERWIS URZĄDZEŃ VAILLANT, FERROLI, BAXI, BROTJE, ROBOTY ZIEMNE, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ZNANYCH MAREK. SZKOLENIE UCZNIÓW.

ul. Dąbrowszczaków 24, 72-200 Nowogard

Tel./fax +48 91 39 22 444, tel. kom. +48 601 872 247

info@stiwbud.pl

www.stiwbud.pl

CUKIERNIA MARYSIEŃKA MARIANNA MALINOWSKA.
BOGATY ASORTYMENT CIAST, CIASTECZEK, DESERÓW, TORTÓW. TRADYCYJNE RECEPTURY I NATURALNE SKŁADNIKI.
72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 41, tel. 91 39 23 524
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ADAM FEDEŃCZAK.
PRZEWOZY OSÓB: KRAJOWE I ZAGRANICZNE, USŁUGI: MECHANIKA POJAZDOWA (OSOBOWE I CIĘŻAROWE). SZKOLENIE UCZNIÓW. MECHANIK SAMOCHODOWY.
ul. Armii Krajowej 28, 72-200 Nowogard, fax 91/39 26 925, 91/392 57 15, e-mail: przewozy@fedenczak.com.pl, www.fedenczak.com.pl
FRYZJERSTWO MĘSKIE MIROSŁAW MORAWSKI.
PROFESJONALNE USŁUGI FRYZJERSKIE, SZKOLENIE UCZNIÓW.
72-200 Nowogard, ul. Rzeszowskiego 1, tel. kom. +48 603 895 625, tel. 91 392 16 97, e-mail: mirekfryzjer@wp.pl
PRACOWNIA ZŁOTNICZA GEBLEWICZ ELWIRA GEBLEWICZ WALDEMAR GEBLEWICZ.
ORGINALNA BIŻUTERIA, SZLACHETNE MATERIALY, ARTYSTYCZNE WYKONANIE.
72-200 Nowogard, ul. Rzeszowskiego 8, tel. 91 39 22 167
USŁUGI BUDOWLANE GOL-PUTZ IWONA GOLA.
WZNOSZENIE BUDYNKÓW, DOCIEPLENIE, STROPY, BETONY, ZBROJENIE
72-210 Dobra, Tucze 29, tel. kom. +48 785 500 103, 609 307 489, e-mail: golputz@wp.pl
Z I E ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO DARIUSZ SZULEJKO.
WYKONYWANIE I PROJEKTOWANIE, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SZKOLENIE UCZNIÓW.
72-200 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 91/ 579 00 26

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie

72-200 Nowogard
ul. 3-go Maja 48

tel. 91 392 17 77

e-mail: cech.nowogard@neostrada.pl
www.cech.nowogard.pl