Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych, należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.

Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności majątkiem podmiotu gospodarczego.

Generalnie ZRP popiera kierunek proponowanych zmian, aczkolwiek zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów projektu nowelizacji kodeksu karnego i rozwiązań tego kodeksu przeniesionych do innych aktów prawa karnego materialnego.

stanowisko-zwiazku-rzemiosła-polskiego-w-sprawie-projektu-nowelizacji stanowisko-zwiazku-rzemiosła-polskiego-w-sprawie-projektu-nowelizacji2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz