Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników

Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się, w piśmie skierowanym do ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w ministerstwie pracy, z prośbą o podjęcie kroków, umożliwiających pracodawcom uzyskanie refundacji za pełny okres szkolenia pracowników młodocianych.

Pojawiły się bowiem liczne sygnały od organizacji zrzeszonych w strukturach ZRP, a dotyczące korespondencji od Wojewódzkich Komendantów Ochotniczych Hufców Pracy, w sprawie ostatecznego składania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

W liście czytamy, że „problem dotyczy umów o refundację zawartych w okresie do 31.12.2013 roku, a dotyczących umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami na 3-letni okres nauki zawodu, upływający w okresie po 31 lipca 2016 roku.” We wskazanym okresie umowy o refundację zawierane przez pracodawców z OHP, podpisywano zgodnie z dwoma przytoczonymi w liście rozporządzeniami. W jednym z nich – dowiadujemy się dalej z pisma, „w rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono dwa zapisy dotyczące okresu, na jaki zawierano umowy o refundacje i według tych ustaleń spisywano przedmiotowe umowy (…). W praktyce oznacza to, że zawierano wówczas umowy o refundacje na pełny okres nauki zawodu z tym, że w treści umów wprowadzono termin udzielania pomocy, tj. do 31 lipca 2016 roku, pomimo, że okres nauki zawodu ustalony w umowie o pracę był dłuższy”.

stanowisko-ZRP-w-sprawie-refundacji-kosztow-szkolenia-mlodocianych-pracownikow1 stanowisko-ZRP-w-sprawie-refundacji-kosztow-szkolenia-mlodocianych-pracownikow2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz