Sprawozdawczo-wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego 2017

Sprawozdawczo-wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego 2017

W Teresinie odbył się sprawozdawczo-wyborczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Do „Kuźni Napoleońskiej” zjechali delegaci z całej Polski.

Tradycyjnie kongres rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystości wręczenia najwyższych odznaczeń rzemiosła zasłużonym dla środowiska rzemieślnikom.

Szablą Kilińskiego uhonorowani zostali:

 • Tadeusz Banaszek,
 • Tadeusz Gargas,
 • Marian Gawron,
 • Kazimierz Głąb,
 • Stanisław Koleśnik,
 • Jolanta Kosakowska,
 • Stanisław Mazur,
 • Mirosław Mostowy,
 • Walenty Tomasz Siedlanowski,
 • Zygmunt Sitek,
 • Zbigniew Stawicki.

Branża fryzjerska przyznała również statuetki na okoliczność wieloletniej pracy w zawodzie i rzemiośle. Wyróżnione zostały osoby o szczególnych zasługach i ważnych, odnotowanych osiągnięciach na rzecz polskiego fryzjerstwa.

Wśród odznaczonych znaleźli się:

 • Joanna Zaręba,
 • Jan Stoppel,
 • Mirosław Juszczak,
 • Stanisław Marczak
 • oraz Józef Dreinert.

Kongres większością głosów (91 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, przedsiębiorca branży rzemieślniczej.

Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie go zaufaniem w kwestii objęcia kierownictwa. Podkreślił, że będzie starał się aktywnie współpracować ze wszystkimi na rzecz poprawy sytuacji rzemiosła. Ma również nadzieje, że jego przyszłe działania przekonają do słuszności wyboru jego osoby na prezesa Związku Rzemiosła Polskiego nawet tych, którzy głosowali przeciwko niemu.

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-1

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-2

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-3

Prezes Jan Gogolewski podkreślił, że nie boi się wyzwań, które przed nim postawiono. Liczy na pomoc i wspólne działania zarządu w przygotowaniu strategii na 4 lata swojej kadencji. Ale przede wszystkim liczy na poparcie pracowników Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ to oni są najważniejszym systemem w zarządzaniu Związkiem.

Podczas I posiedzenia Zarządu, które odbyło się po Kongresie wybrano dyrektora generalnego Związku Rzemiosła Polskiego. Stanowisko to objęła Edyta Doboszyńska, dyrektor zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-4

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-5

sprawozdawczo-wyborczy-krp-2017-6

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz