Spotkanie z profesor Magdolną Csath z Węgier

Spotkanie z profesor Magdolną Csath z Węgier

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE


W dniach 24, 25 kwietnia 2017, gościliśmy w Izbie panią Magdolnę Csath, węgierską profesor uniwersytetu i ekonomistę, przedstawicielkę naszego węgierskiego partnera z IPOSZ (Węgierski Związek Korporacji Rzemieślników).

Spotkanie to mogło odbyć z się dzięki nawiązaniu współpracy w roku ubiegłym, kiedy to Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz z IPOSZ realizowała projekt: „Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami „Grupy Wyszehradzkiej” (szczegóły projektu na https://izba.krakow.pl/program-v4).

Celem spotkania było przeprowadzenie przez panią Magdolnę Csath wywiadów z pięcioma polskimi rzemieślnikami i przedsiębiorcami, w ramach badań dotyczących rodzinnych, mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszechradzkiej. Spotkania prowadził z-ca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik, któremu pomagała Monika Olejnik – stażysta Wydziału Promocji, Projektów UE i szkolnictwa zawodowego MIRiP.

Na spotkaniu poruszane były najbardziej problematyczne aspekty dotyczące założenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, tematyka systemu podatkowego w Polsce, możliwości wsparcia przedsiębiorców przez Rząd, instytucje państwowe i regionalne, Unię Europejską.

Rozmówcami Pani Magdolny byli: pan Jakub Stachowski, pan Marcin Ciszek, współwłaściciel firmy „Zakład Stolarski S.C. Jan Ciszek, Elżbieta Ciszek, Marcin Ciszek”, pani Dominika Janas-Pach, która dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych założyła prywatny żłobek „Baby College” w Krakowie (https://babycollege.edu.pl/) oraz pan Wojciech Jankowski- właściciel firmy KANONN Wojciech Jankowski (https://kanonn.pl/).

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz