Spotkanie szkoleniowo-integracyjne lubelskiego rzemiosła

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne lubelskiego rzemiosła

11 maja 2018 roku w gościnnych progach Hotelu Korona w Zemborzycach Tereszyńskich odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne lubelskiego rzemiosła zorganizowane przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Część konferencyjną imprezy otworzył Prezes Izby – Pan Zbigniew Marchwiak, który przywitał uczestników oraz przybyłych gości wyrażając przy tym przekonanie iż oba zadania jakimi sprostać miało to spotkanie – i to praktyczne, szkoleniowe i to rekreacyjno-integracyjne zostaną zrealizowane. Słowa Pana Prezesa okazały się prorocze a Jego i pozostałych uczestników imprezy oczekiwania – spełnione. Część konferencyjną otworzył bardzo ciekawy wykład Pani Magdaleny Zabłockiej – Specjalisty ds. Prawno-Oświatowych Izby, dotyczący historii rzemiosła oraz roli cechów na przestrzeni wieków. Pani Magdalena, w ramach wykładu, zaprezentowała szerokie spektrum wiedzy historycznej – począwszy od okresu Starożytności, poprzez epokę Średniowiecza na okresie międzywojennym kończąc. Duża część wykładu dotyczyła historii rzemiosła w szerokiej perspektywie ogólnoeuropejskiej, jednak nie zabrakło też ciekawych informacji na temat roli i znaczenia Cechów lubelskich.

Kolejnym mówcą był wieloletni Starszy, a obecnie Podstarszy Cechu w Grudziądzu Pan Wiesław Łasiński, pełniący też funkcję Dyrektora Szkoły Branżowej w Grudziądzu oraz V-ce Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Pan Prezes na przykładzie swojej rodzimej organizacji, przedstawił fakty i dowody na to jak sprawną, skutecznie działającą i znaczącą dla lokalnej gospodarki i społeczności organizacją może być, także dziś, Cech Rzemieślniczy.

Po wykładzie Prezesa Wiesława Łasińskiego, głos zabrał Redaktor Naczelny Portalu Polskiego Rzemiosła Tomasz Nalaskowski który zaprezentował Program Restrukturyzacji Cechów. Na przykładzie udanej restrukturyzacji Cechu w Jaworze (dolnośląskie) wykazał i udowodnił iż niewielka interwencja i drobne korekty w sposobie funkcjonowania organizacji procentują stałym wzrostem kondycji i znaczenia Cechu.

Po zakończeniu części szkoleniowej, Brać Rzemieślnicza oraz zaproszeni goście skierowali się do hotelowych ogrodów na tradycyjnego grilla i..nie tylko. Impreza, przy skocznych dźwiękach lubelskiej kapeli, trwała do późnych godzin nocnych.

Relacja Własna
Tomasz Nalaskowski
Redaktor Naczelny

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz