Spotkanie rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej

Spotkanie rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej

"© [lenetsnikolai] / Dollar Photo Club”

W Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, 21 stycznia, odbędzie się spotkanie rzemieślników branży rzeźniczo-wędliniarskiej z całego kraju. Spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny, a dyskutowane kwestie dotyczyć będą aktualnych problemów tej branży oraz zmian, które wnosi znowelizowana ustawa o rzemiośle – powrotu do rzemiosła zawodu kucharz.

Włączenie działalności gastronomicznej do rzemiosła otwiera drzwi do członkostwa w jego organizacjach, m.in. restauracjom, punktom gastronomicznym, kawiarniom i innym przedsiębiorstwom świadczącym usługi w obszarze gastronomii. Jeśli usługi gastronomiczne są w organizacji rzemiosła, to niezbędne będą także wykwalifikowane kadry w kolejnych zawodach, które wcześniej nigdy nie występowały pod żadnym z szyldów rzemiosł na ówczesnej liście rzemiosł.

Ważne jest ustalenie pewnych zasad włączania nowych zawodów w celach egzaminacyjnych (podjęcie współpracy z organizacjami branżowymi). Należy podkreślić, że uzyskanie dyplomu mistrzowskiego w zawodzie kucharz jest możliwe wyłącznie w ścieżce egzaminów przeprowadzanych w rzemiośle, a kwalifikacje te poszukiwane są nie tylko na krajowym rynku pracy, ale także cieszą się dużym uznaniem w innych krajach.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie do Pani H. Matejek (tel. 22 50 44 304) lub przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres mailowy: matejek@zrp.pl w terminie do dnia 16 stycznia 2016 r.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz