Spotkanie przedstawicieli UEAPME z zarządem Związku Rzemiosła Polskiego

Spotkanie przedstawicieli UEAPME z zarządem Związku Rzemiosła Polskiego

3 października w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie kierownictwa Związku Rzemiosła Polskiego z prezydent UEAPME, Urlike Rabmer – Koller, sekretarzem Veronicą Williams oraz radcą handlowym Ambasady Austrii, Karlem Schmidtem. Przesłanką do dyskusji na temat przyszłości firm rzemieślniczych i środowiska MMŚP w Unii Europejskiej była opublikowana przez Komisję Europejską „Biała Księga”, która zestawia dotychczasowe osiągnięcia ze stojącymi przed Unią wyzwaniami. W wyniku przeprowadzonej analizy powstało 5 różnych pozytywnych scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej, które stanowią bazę do omówienia wspólnej wizji przyszłości krajów członkowskich.

Prezydent UEAPME, Urlike Rabmer – Koller podkreśliła, że dla Unii Europejskie bardzo ważna jest silna reprezentacja firm rzemieślniczych, jako, że właśnie te małe i średnie firmy są kręgosłupem europejskiej gospodarki i są podstawą do dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Unii. – Musimy mieć świadomość, że im bardziej te środowiska się zjednoczą, tym silniejszy będzie ich głos na arenie europejskiej – dodała.

Członkowie zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z kolei przybliżyli gościom z UE problemy, z jakimi borykają się polscy rzemieślnicy. Wśród nich znalazły się uwagi dotyczące m.in. przywrócenia rangi szkolnictwa zawodowego oraz ujednolicenia w całej Unii przepisów, dotyczących kształcenia zawodowego oraz jego właściwego finansowania. Poruszono również kwestie związane z przywróceniem wymogu kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz wymogu dostosowania regulacji prawnych do potrzeb środowiska MMŚP, z rozgraniczeniem na firmy małe i przedsiębiorstwa duże. Przedstawiciele ZRP zwrócili uwagę, na ograniczony dostęp rzemieślników i organizacji rzemiosła do funduszy unijnych z powodu zbyt wygórowanych kryteriów. Zaakcentowany został również problem niespójnego traktowania specjalistów tych samych profesji przez różne instytucje (zawód kominiarza, a także wiele innych, przez spółdzielnie traktowany jest jako szkodliwy, a wykonywany przez rzemieślnika nie należy już do grupy zawodów szkodliwych). Problem ten wymaga ujednolicenia. Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego wyraził również nadzieję na wsparcie ze strony UEAPME w organizacji powszechnego samorządu gospodarczego rzemiosła.

Spotkanie zakończyło się obopólną deklaracją o chęci organizowania podobnych debat w gronie przedstawicieli UE i kierownictwa środowiska rzemieślniczego.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz