Społeczna Kampania Edukacyjna KRIO

Społeczna Kampania Edukacyjna KRIO

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna rozpoczęła kampanię pod nazwą
„Widzieć Lepiej”. Jej celem jest poszerzenie społecznej wiedzy o wszelkich
aspektach”dobrego widzenia”. Projekt obejmuje takie elementy edukacji społecznej
jak:
• wiedza o zasadach działania układu wzrokowego,
• wiedza o wadach wzroku w kontekście ich zróżnicowania,
• informacje na temat możliwości technicznych i technologicznych współczesnej optyki okularowej,
• informacje o specjalistach zajmujących się konkretnymi przypadkami w zakresie korygowania wad refrakcji i rozpoznawania niedoskonałości układu wzrokowego.

Poniżej prezentujemy materiały promujące kampanię „Widzieć Lepiej”.

autor: Tomasz Nalaskowski
red. naczelny portalu
Doradca Prezesa ZRP
ds. rozwoju rzemiosła

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz