Składniki żywności – aktualne wymagania prawne

Składniki żywności – aktualne wymagania prawne

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej pt.:
„Składniki żywności -aktualne wymagania prawne”

2 marca 2017 r., Hotel Marriott, Warszawa

W programie przewidujemy omówienie następujących zagadnień:

  • składniki żywności – struktura ustawodawstwa UE i krajowego
  • aktualne prace legislacyjne na poziomie UE w obszarze dodatków do żywności
  • tradycyjne i nowatorskie podejście do analiz laboratoryjnych produktów spożywczych obecnych na rynku
  • błonnik pokarmowy jako składnik żywności w świetle aktualnych przepisów i interpretacji

Gwarantujemy najlepszych wykładowców: Joanna Gajda-Wyrębek (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny); Paweł Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski); Monika Czarnecka -Partyka (J.S. Hamilton Poland S.A); Beata Przygoda ( Instytut Żywności i Żywienia) oraz najbardziej aktualne informację odnośnie stosowania dodatków do żywności.
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów: jakości i rozwoju, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz