Składki ZUS i podatki w jednym dla firm mikro

Składki ZUS i podatki w jednym dla firm mikro

Zniesienia zryczałtowanej składki ZUS dla małych firm chce Parlamentarny Zespół na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W zamian przedsiębiorcy mający miesięczny przychód poniżej 5 tys. zł płaciliby składkę 25 proc. od tego przychodu. Zawierałyby one już w sobie wszystkie podatki.

Związek Rzemiosła Polskiego, chociaż reprezentuje głównie firmy mikro, nie poprze pomysłu, który naszym zdaniem niewiele uprości rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe małych firm, natomiast stworzy niekonkurencyjne warunki obciążeń finansowych w ramach tej samej grupy firm oraz odbierze mikroprzedsiębiorcom możliwość realnego udziału w kapitałowym systemie rent i emerytur.

Dzisiaj przedsiębiorca płacąc na ubezpieczenia społeczne składkę w wysokości ok. ponad 770 zł miesięcznie – wie, że odpowiada ona 60% przeciętnego wynagrodzenia i w przyszłości może liczyć na emeryturę odpowiednią do tej podstawy – powiedział prezes Jerzy Bartnik.

Obecnie, razem ze składkami zdrowotnymi i FP obciążenia na te fundusze wynoszą ok. 1.120 zł miesięcznie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że składka zdrowotna zawsze jest odliczana od podatku, a składki ubezpieczeniowe od dochodu, czyli przy tak niskich przychodach, przedsiębiorcy płacą na ogół niewielki podatek.

– Po wprowadzeniu zryczałtowanej 25-procentowej – składki (podatku), obciążenia przy przychodach 5 tys. zł miesięcznie, łącznie z podatkiem i składką zdrowotną wyniosą 1.250 zł, co mniej więcej odpowiada dzisiejszemu poziomowi kosztów, z tym, że w proponowanym systemie nie wiadomo, ile zostanie przekazane na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przedsiębiorcy – dodał prezes. Obciążenia w VAT nie mają znaczenia, bo i tak przy takim poziomie przychodów firma może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Oczywiście, przedsiębiorcy osiągający mniejsze przychody zapłacą odpowiednio mniej, ale nadal nie będą mieli pewności, jaka część 25-procentowego podatku (składki) będzie przekazywana na ich ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Zdaniem Jerzego Bartnika trudno też zaakceptować pomysł na niepłacenie składek w przypadku nie osiągania przychodów w danym okresie rozliczeniowym. Będzie to powodowało różne komplikacje w przypadku zdarzeń losowych (wypłata zasiłku chorobowego, pokrycia kosztów leczenia). Uważamy, że takimi rozwiązaniami nie powinno się ingerować w system ubezpieczeń społecznych, bo wszelkie ulgi w tym zakresie odbiją się na sytuacji ubezpieczonego (niska emerytura czy renta) albo koniecznością dofinansowania ze środków publicznych.

ZRP ma też inne wątpliwości do tej propozycji, choćby np. – jak rozliczać przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i będących na emeryturze, czy łączących firmę z pracą na etacie? Dzisiaj osoby te płacą tylko składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czyli, dla tej grupy małych firm musiałby być niższy ryczałtowy podatek, uwzględniający brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz