Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle!!!

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle!!!

"© [fotogestoeber] / Dollar Photo Club”

W piątek, 25 września 2015 w godzinach porannych, w trzecim czytaniu Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle.

Projekt dotyczy m.in. doprecyzowania pojęcia rzemiosło oraz wprowadzenia definicji pojęcia rzemieślnik, uregulowania zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle – proces legislacyjny
Konferencja prasowa w Sejmie R.P. – „Nowe perspektywy dla rozwoju polskiego rzemiosła”

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz