Samochody przyszłości – Jak kształcić fachowców elektromobilności

Samochody przyszłości – Jak kształcić fachowców elektromobilności

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uczestniczyła od września 2014 r. w międzynarodowym projekcie pt: „Learning e-Mobility Plus” dotyczącym zaawansowanych badań nad pojazdami o napędzie elektrycznym i hybrydowym. W projekcie współpracowało dziewięciu partnerów z Niemiec, Polski i Włoch specjalizujących się w przedmiotowej tematyce.

samochody-przyszlosci8samochody-przyszlosci2samochody-przyszlosci3

Ze strony niemieckiej były to: Die Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin (Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Berlinie), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie). Stronę włoską reprezentowały organizacje: Centro Formazione Professionale San Gaetano Vicenza (Centrum Kształcenia Zawodowego Instytutu San Gaetano, Confartigianato Vicenza (Związek Rzemieślników Confartigianato Vicenza oraz Eurocultura.

samochody-przyszlosci4 samochody-przyszlosci1

Natomiast do polskich organizacji uczestniczących w badaniach projektowych należały: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu (ZSS), Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej (PUT) oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR). Koordynacją projektu zajmowała się niemiecka organizacja BGZ Berlin Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH (BGZ Berlińskie Towarzystwo ds. Współpracy Międzynarodowej z.o.o.)

samochody-przyszlosci5 samochody-przyszlosci6

Problemy globalizacji, nowoczesnych technologii, polityki zrównoważonego rozwoju nastawionej na ochronę klimatu i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, to aktualne wyzwania również dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.

Nowe technologie i badania naukowe w zakresie pojazdów o napędzie elektrycznym
i hybrydowym wymagają dysponowania kompetencjami wybiegającymi poza tradycyjne standardy nauki zawodu zarówno na etapie szkoły średniej jak i na szczeblu akademickim.
Na wstępie projektu firmy branży motoryzacyjnej zrzeszone w WIR, nauczyciele szkół średnich i wyższych uczelni z zaangażowanych w projekt ośrodków oraz tamtejsi uczniowie i studenci wypowiadali się w ankietach nt. potrzeby nauki zagadnień dot. elektromobilności w kontekście wykonywania napraw w warsztatach samochodowych oraz nauczania wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Pytania dotyczyły również potrzeby ścisłej współpracy szkół zawodowych, wyższych uczelni technicznych i instytucji naukowo – badawczych.

Analiza wypowiedzi interesariuszy miała na celu zidentyfikowanie potrzeb i właściwe ukierunkowanie działań projektowych w efekcie czego wypracowano innowacyjne koncepcje oraz materiały nauczania, uwzględniające nowe technologie, które umożliwią nauczanie zawodu zarówno uczniów szkół średnich, jak i studentów na poziomie odpowiadającym aktualnym potrzebom rynku motoryzacyjnego. We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie zbudowano modele do nauki zawodu. W Niemczech model dotyczył podziału mocy w napędach hybrydowych, we Włoszech pracowano nad układem połączeń w pojazdach hybrydowych oraz technicznymi różnicami wydajności. Natomiast w Polsce nad konwersją z systemu konwencjonalnego na napęd elektryczny. We wszystkich krajach opracowano dokumentację składającą się z danych technicznych, specyfikacji i prezentacji multimedialnej. Wypracowano również przewodnik podsumowujący wyniki projektu zawierający wskazówki i przykłady dobrych praktyk dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Materiały te zostały rozpowszechnione i będą pomocne nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu w szkołach średnich i wyższych uczelniach, a także mistrzom szkolącym w firmach motoryzacyjnych przy opanowaniu nowej wiedzy z zakresu pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym.

samochody-przyszlosci7

W sierpniu br. projekt dobiega już końca, dlatego dnia 15.07.2016 r. odbyło się jego podsumowanie w Laboratorium Diagnostyki Pojazdów Samochodowych w Zakładzie Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego Politechniki Poznańskiej – Hali nr A17/1 Poznań, ul. Piotrowo 3.Warsztaty przeznaczone były dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem w szczególności nauczycieli szkół zawodowych i uczelni technicznych jak również firm i instytucji prowadzących szkolenia zawodowe. Celem warsztatów było przekazanie doświadczeń dotyczących współpracy pomiędzy firmami, szkolnictwem zawodowym i jednostkami naukowymi oraz wypracowanie sposobów współpracy w zakresie wymiany informacji i potrzeb pomiędzy szkolnictwem zawodowym, a wyższym inżynierskim na przykładzie projektu „Learning e-Mobility Plus“, które można by zastosować w przyszłości. Podczas warsztatów poruszane były takie kwestie jak:

  • Skąd się biorą nowe kompetencje zawodowe?
  • W jaki sposób wspólnie mogą się uczyć zawodu studenci i uczniowie?
  • Jak udoskonalić zdobywanie kompetencji zawodowych?
  • Jak połączyć teorię (uczelnie) z praktyką (warsztaty)?

Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć również pojazd z napędem elektrycznym zbudowany przez instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Samochodowych
w Poznaniu oraz prezentacje multimedialne podsumowujące rezultaty prac projektowych polskiej grupy roboczej.

Uczestnicy projektu z Włoch, Niemiec i Polski zamierzają kontynuować projekt i zająć się
tematyką dot. telematyki, która jest uznawana jako przyszłość w transporcie i logistyce.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych organizacji uczestniczących w projekcie:
www.emoplus.gbz-berlin.de,
www.irpoznan.com.pl,
www.samochodowka.edu.pl,
www.put.poznan.pl

Anna Borowiak

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz