Sądecki Lider Biznesu

Sądecki Lider Biznesu

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU


Pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w Rytrze odbyła się 5 lutego br. Gala Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”. Organizatorem wydarzenia był Starosta Nowosądecki Marek Pławiak i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu. W Gali wziął udział wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, któremu towarzyszył dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Leszek Langer.

Z ramienia naszego Cechu w Gali wzięli udział Prezes Zarządu p. Jan First i Dyrektor Biura Cechu p. Urszula Gołąb. W wydarzeniu wzięli udział sądeccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także instytucji wspierających lokalną przedsiębiorczość, przedsiębiorcy oraz laureaci i nominowani w poszczególnych kategoriach Gali Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Statuetkę „Pracodawca Roku 2015” w kategorii średnich przedsiębiorstw otrzymała należąca do Cechu firma MOTO SOWA p. Wojciecha Sowy z Wielogłów. Szczerze gratulujemy! Nagroda Najlepszy Pracodawca przyznawana jest co roku przez starostę nowosądeckiego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Warunkiem jej otrzymania jest tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie pracowników. Firma została założona przez Wojciecha Sowę w 1984 r. i pierwotnie specjalizowała się w usługach lakierowania pojazdów, by później pod nową nazwą Expres Auto Serwis poszerzyć swoją działalność o naprawy blacharskie i mechaniczne wszystkich marek pojazdów. Z początkiem lat 90. wprowadzono specjalistyczne usługi pomocy drogowej, które weszły w system kompleksowych napraw powypadkowych samochodów. Rozbudowa Firmy i zmiana jej wizualizacji nastąpiła z początkiem 2000 roku. W 2004 roku powstał kolejny dział Firmy – Stacja Kontroli Pojazdów. Kierunek zaplanowanych przemian i kolejne rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej miało miejsce w czerwcu 2008 roku, po podpisaniu umowy dealerskiej z Fiat Auto Poland S.A. na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych, serwis oraz części zamienne. Wówczas też zmianie uległa nazwa Firmy na obecną MOTO SOWA Wojciech Sowa.

Firma specjalizuje się w obsłudze szkód komunikacyjnych, w tym kompleksowych naprawach powypadkowych pojazdów. Firma Moto Sowa współpracuje z PUP dla PN od momentu jego powstania w 2006 roku. W tym czasie zgłoszono do Urzędu 23 oferty pracy na 26 stanowisk pracy. Firma zatrudniła w tym czasie 14 osób bezrobotnych z czego 8 stanowisk pracy to miejsca subsydiowane, a 6 stanowisk to miejsca niesubsydiowane.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz