Rzemiosło niezmiennie – największą szkołą zawodu w Polsce

Rzemiosło niezmiennie – największą szkołą zawodu w Polsce

Według danych opracowanych przez Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, w roku 2013 ok. 76 tysięcy osób młodocianych z całej Polski przygotowywało się do wykonywania swej przyszłej profesji pod fachowym okiem ponad 25 tysięcy mistrzów rzemiosła.

Ten wynik, choć nieco słabszy niż w latach minionych, wiele mówi o tym jaką rolę odgrywa rzemiosło w procesie kształcenia zawodowego. Rola ta jest niebagatelna. Co istotne – w najbliższym czasie należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby pracowników młodocianych terminujących w rzemiośle. Powodem tej optymistycznej prognozy jest niedawna zmiana polityki rządu w zakresie promocji czy wręcz rekonstrukcji oświaty zawodowej w Polsce. Pani Premier Ewa Kopacz już w swoim expose (listopad 2014) stwierdziła że:

„Przez ostatnie lata poświęcaliśmy za mało uwagi szkolnictwu zawodowemu. Jeszcze w tym roku minister edukacji narodowej rozpocznie program odbudowy szkolnictwa zawodowego wspólnie z przedsiębiorcami”.

Słowa Pani Premier znajdują potwierdzenie w czynach (o czym pisaliśmy już w artykule „Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki” oraz felietonie „Rzemiosło Nadzieją na lepsze jutro”), zatem prognozowany wzrost liczby młodych adeptów rzemiosła wydaje być się tylko kwestią czasu. W oczekiwaniu na dalszy rozwój i świetlaną przyszłość oświaty zawodowej portal www.rzemioslo.org proponuje przyjrzeć się jak wygląda na dziś edukacja w rzemiośle w ujęciu regionalnym. Wśród 28 polskich Izb Rzemieślniczych zdecydowanym liderem „na odcinku” oświaty zawodowej jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, która z wynikiem blisko 12 tysięcy pracowników młodocianych zatrudnionych u 4398 wielkopolskich rzemieślników bije na głowę całą konkurencję. Posiada ona ponad dwukrotnie więcej mistrzów szkolących niż druga w tej kategorii Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (1819 zakładów) a także ponad dwukrotnie więcej pracowników młodocianych co druga w tym rankingu Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (5761 uczniów). Poniżej prezentujemy listę 10 izb rzemieślniczych, które posiadają największą ilość pracowników młodocianych uczących się fachu w rzemiośle:

1. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – 11.969 uczniów
2. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 5761 uczniów
3. Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP w Gdańsku – 4829 uczniów
4. Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach – 4809 uczniów
5. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu – 4249 uczniów
6. Izba Rzemieślnicza w Łodzi – 3831 uczniów
7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu – 3332 uczniów
8. Izba Rzemieślnicza Mazowsza,Kurpi i Podlasia w Warszawie – 3318 uczniów
9. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – 3260 uczniów
10. Izba Rzemieślnicza w Opolu – 3163 uczniów

Na szczególną uwagę w powyższym rankingu zasługuje wysoka, siódma pozycja Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Ta niewielka organizacja, zrzeszająca zaledwie 10 Cechów radzi sobie w zakresie oświaty zawodowej, jak widać, nad wyraz dobrze. Wyprzedza wszak znacznie potężniejszych od siebie „rywali” – tych, którzy znaleźli się w pierwszej „10” i tych poza nią. Warto też zauważyć że tylko w trzech polskich województwach – Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim naukę w rzemiośle pobiera grubo ponad 26.000 uczniów czyli więcej niż 1/3 ogółu pracowników młodocianych uczących się zawodu w polskim rzemiośle. Na ten wynik składają się dane o liczbie „terminatorów” z Izb Rzemieślniczych z Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, częściowo z Kalisza oraz częściowo z Słupska. Zatem Wielkopolska i Pomorze Wschodnie liderami!
A jak rzecz przedstawia się w zakresie liczby mistrzów rzemiosła szkolących młodocianych? Bardzo podobnie, choć nie idealnie tak samo. Oto ranking:

1. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – 4398 mistrzów szkolących
2. Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach – 1819 mistrzów szkolących
3. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – 1530 mistrzów szkolących
4. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu – 1458 mistrzów szkolących
5. Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP w Gdańsku – 1368 mistrzów szkolących
6. Izba Rzemieślnicza w Łodzi – 1259 mistrzów szkolących
7. Izba Rzemieślnicza Maz.Kurpi i Podlasia w Warszawie – 1162 mistrzów szkolących
8. Małopolska Izba Rzemiosła i Przeds. w Krakowie – 1116 mistrzów szkolących
9. Izba Rzemieślnicza w Opolu – 1075 mistrzów szkolących
10. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu – 1073 mistrzów szkolących

W tym zestawieniu zwraca uwagę obecność Małopolskiej Izby Rzemieślniczej z Krakowa, która weszła do pierwszej dziesiątki kosztem obecnej w rankingu ilości pracowników młodocianych a nie obecnej tu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna. Choć powyższe rankingi tego nie odzwierciedlają, Małopolskie rzemiosło należy do czołowych ośrodków edukacji zawodowej w Polsce. Powodem znikomego udziału Małopolski w powyższych zestawieniach jest fakt że na terenie tego województwa gospodarują aż 4 izby rzemieślnicze. Gdyby jednak skumulować wyniki tych 4 podmiotów (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów i częściowo Bielsko-Biała) to okazałoby się że imponująca jest na Małopolsce zarówno ilość zakładów szkolących adeptów sztuki rzemieślniczej jak i samych młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w rzemiośle. Sumaryczne zestawienie Małopolski w tym zakresie
prezentuje się następująco:

• około 2800 mistrzów szkolących
• około 7800 uczniów

To co prawda mniej niż osiąga w tym zakresie Wielkopolska jednak zdecydowanie więcej niż znacznie większe od Małopolski województwo Mazowieckie w którego trzech Izbach (Mazowiecka Izba Rzemieślnicza, Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia oraz Izba Rzemieślnicza w Radomiu) zarejestrowano ok. 5500 uczniów oraz 1850 mistrzów szkolących. W województwie Małopolskim funkcjonuje też największa w Polsce liczba szkół, których organem założycielskim są instytucje rzemiosła. Swoje placówki oświatowe posiadają tam Izba Rzemieślnicza w Nowym Sączu, Izba Rzemieślnicza w Tarnowie oraz Cechy z Limanowej, Gorlic, Nowego Sącza, Zakopanego i Nowego Targu.

Poziom zaangażowania polskiego rzemiosła w proces edukacji zawodowej już dziś jest wartością imponującą. W najbliższej przyszłości będzie w tym zakresie tylko lepiej.

autor: Tomasz Nalaskowski
red. naczelny portalu
Doradca Prezesa ZRP
ds. rozwoju rzemiosła

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz