Rzemieślnik z duszą artysty

Rzemieślnik z duszą artysty

Rozmowa z Olgą Werbeniec – Prezesem Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.

Pani Prezes, czym według Pani różni się rzemieślnik-artysta od rzemieślnika nie artysty?

Olga Werbeniec: Zależy to po pierwsze od rodzaju wykonywanego rzemiosła, a po drugie od osobistego talentu i umiejętności. Do rzemiosł artystycznych zaliczamy np. złotnictwo i jubilerstwo, brązownictwo, witrażownictwo, snycerstwo, sztukatorstwo. Nie będą rzemiosłem artystycznym np. mechanika samochodowa czy montaż instalacji sanitarnych. Natomiast można być np. stolarzem, szewcem czy kamieniarzem i nie być rzemieślnikiem artystą, wykonując wyroby nie mające cech indywidualnych lub naprawy, albo można w tych branżach tworzyć indywidualne przedmioty według autorskich projektów, w pojedynczych egzemplarzach. To są te różnice.

Jest Pani szefową Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów i, co oczywiste, Pani również jest rzemieślnikiem-artystą. Proszę powiedzieć co zdecydowało o wyborze tej formy aktywności zawodowej?

Olga Werbeniec: Jestem z zawodu i z zamiłowania kaletnikiem artystą. Posiadam tytuł mistrza kaletnictwa oraz honorowy tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Projektuję i szyję własnoręcznie artystyczne, luksusowe torebki damskie oraz inną galanterię skórzaną. Są to pojedyncze wyroby na indywidualne zamówienia. Wykonuję też naprawy i renowacje wyrobów skórzanych, często zabytkowych. Dlaczego to robię? Jest to na pewno spełnianie mojego talentu i zamiłowania do szycia, jak również sposób na niezależność życiową i brak konieczności udziału w „wyścigu szczurów”. Dlatego na pewnym etapie mojego życia postanowiłam po prostu zaryzykować i „wybrać wolność”.

wywiad-z-olga-werbeniec-1

Wśród artystów których osobiście znam, panuje przekonanie iż ich dzieła powstają z wewnętrznej potrzeby,niejako tworzą oni własną duszą. Dodają również że ich praca jest równocześnie ulubionym hobby. Czy podobnie rzecz się ma z rzemieślnikami-artystami?

Olga Werbeniec: Tak, zdecydowana większość rzemieślników artystów, jakich znam, wytwarza swoje dzieła „z wewnętrznej potrzeby”, a praca daje im spełnienie i satysfakcję, jednakże rzeczywistość ekonomiczna sprawia, że utrzymywać się muszą z wyrobu i sprzedaży przedmiotów, które niekoniecznie są tylko wyrazem ich nieskrępowanej wyobraźni, lecz przede wszystkim muszą trafiać w modę oraz gusta i potrzeby klientów. Rzemieślnik artysta wytwarza też w dużej części wyroby na zamówienie, według życzeń klienta. Ogranicza to swobodę twórczą, ale też pomaga rozwijać umiejętności rzemieślnika, stawiając przed nim nowe wyzwania.

wywiad-z-olga-werbaniec-nowe2

Jak zostać rzemieślnikiem-artystą? Czy istnieją wyspecjalizowane w tym zakresie placówki oświatowe?

Olga Werbeniec: Szkolnictwo zawodowe w rzemiośle artystycznym praktycznie nie istnieje. Starzy mistrzowie z naszego cechu z łezką w oku wspominają np. dawną szkołę rzemiosł artystycznych przy ul. Sandomierskiej w Warszawie. Jest Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, są szkoły w Jeleniej Górze i Sandomierzu, uczące tylko w niektórych zawodach, są różne kursy prywatne. Oczywiście można uczyć się indywidualnie u mistrza, jeżeli wyrazi na to zgodę. Generalnie ze szkolnictwem w rzemiośle artystycznym jest problem. Liczymy na realizację nowych, rządowych obietnic o odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce.

wywiad-z-olga-werbeniec-2

 W jaki sposób zarządzana przez Panią Prezes organizacja pomaga rzemieślnikom-artystom?

Olga Werbeniec: Staramy się pomagać naszym członkom na różne sposoby. Bierzemy udział w targach i wystawach w Polsce i za granicą. Od wielu lat mamy corocznie stoiska cechowe dla naszych członków na targach Złoto Srebro Czas w Warszawie oraz Amberif w Gdańsku. Pomagamy i pośredniczymy przy sprzedaży wyrobów – zdobywamy i udostępniamy bezpośrednie kontakty do potencjalnych klientów, pomagamy w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych (tytuły mistrza, czeladnika), jak również w uzyskaniu tytułu honorowego Mistrz Rzemiosł Artystycznych. Cech wystawia opinie i rekomendacje potrzebne np. przy przetargach. Bierzemy udział jako czynnik społeczny w postępowaniach sądowych dotyczących członków naszego cechu, uczestniczymy w negocjacjach stawek czynszowych za lokale użytkowe, staramy się też pomagać w innych sprawach życiowych i zawodowych istotnych dla naszych członków, w miarę naszych możliwości. Działania te wynikają z szerszej strategii promocji zrzeszania się i współpracy oraz budowy silnego lobby rzemiosła artystycznego.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiał: Tomasz Nalaskowski

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz