Rzemieślniczy Punkt Obsługi Innowatora. Projekt „Czas na staż”

Rzemieślniczy Punkt Obsługi Innowatora. Projekt „Czas na staż”

Zapraszamy do Rzemieślniczego Punktu Obsługi Innowatora przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Inkubator finansuje nowe rozwiązania m.in. w zakresie praktycznej nauki zawodu, w przejściu z edukacji do pracy oraz współpracy ze szkołami.

Średnia wysokość grantu to 50 000 złotych (kwota bezzwrotnej dotacji) i nie jest wymagany wkład własny.

W wyniku konkursu zostanie dofinansowanych 8 bezzwrotnych dotacji na nieszablonowe sposoby rozwiązania problemów młodzieży kończącej edukację i wchodzącej na rynek pracy np. wymarzony staż zawodowy, praktyczną naukę zawodu lub eksperyment edukacyjny, czy testowanie nowych metod organizacji nauki zawodu z udziałem pracodawców i szkół.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz