Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie świętowała Jubileusz 10-lecia

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie świętowała Jubileusz 10-lecia

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE


Dokładnie 4 września 2006 r. zainaugurowała działalność Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, prowadzona przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Naukę wówczas rozpoczęło 81 uczniów i 17 nauczycieli. Szkołą od początku jej istnienia kieruje dyrektor Krzysztof Majchrowicz. W pierwszym roku utworzono 2 klasy wielozawodowe. Obecnie w szkole uczy się ponad 300 uczniów w 14 klasach i 33 zawodach.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św., celebrowana pod przewodnictwem ks. Mariana Oleksego, proboszcza parafii św. Rodziny i towarzyszących mu katechetów. Kolejnym miejscem uroczystości był budynek szkolny, znajdujący się przy Pl. Dworcowym 5 a.

Dyrektor szkoły Krzysztof Majchrowicz przedstawił historię placówki. Inauguracja jej działalności miała miejsce 10 lat temu, 4 września 2006 r. Przez pierwszy rok uczniowie uczyli się w budynku ówczesnego Gimnazjum nr 3 przy Al. Solidarności, a od 2007 r. szkoła funkcjonuje przy Placu Dworcowym w Tarnowie, w budynku dawnego Zespołu Szkół Kolejowych, który przez minione lata zmienił się nie do poznania. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wykonano niezbędne remonty i modernizacje, przystosowując budynek do standardów XXI wieku.

Już 11 rok z rzędu szkoła kształci w 33 zawodach przyszłych fachowców z różnych dziedzin. Przez minione lata przez szkołę przewinęło się 1620 uczniów, a opuściło ją już 820 absolwentów, którzy cieszą się wielką popularnością wśród nie tylko lokalnych pracodawców. W ciągu minionych lat uczniowie uzyskali wiele wyróżnień na konkursach zawodowych (najwięcej w branży mechanicznej i fryzjerskiej), w zawodach sportowych oraz w Kole Strzeleckim.

Od lat w szkole realizowane są projekty finansowane z funduszy unijnych. Zakończono już realizację programu „Czeladnik”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” i innych. Aktualnie uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych w Sewilli w Hiszpanii oraz w Erfurcie w Niemczech w ramach kolejnych edycji projektu „Erasmus+” pod nazwą „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”

W tej ważnej dla szkoły uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście. Urząd Miasta Tarnowa reprezentowała Dorota Krakowska, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, która odczytała życzenia od Prezydenta Romana Ciepieli. Wśród gości znajdowali się również m.in. Hanna Skalska, reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty, reprezentacje cechów rzemiosł różnych zrzeszonych w tarnowskiej Izbie Rzemieślniczej z Bochni, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Pilzna i Tarnowa oraz reprezentanci patrona szkoły – Bractwa Kurkowego, na czele z prezesem Jerzym Czerwińskim oraz aktualnym królem kurkowym Stanisławem Jędrzejczykiem. Obecni byli także były prezes Izby Jan Błaszkiewicz i dyrektor Franciszek Uszko. Uroczystość uświetniło ślubowanie uczniów klas pierwszych, okolicznościowa akademia oraz występ zespołu ludowego „Bobrowianie” z Bobrownik Wielkich, w którym występują absolwenci i uczniowie szkoły.

10-lecie pracy w placówce świętowali także nauczyciele, którzy związali się z tą szkołą od samego początku: Krzysztof Majchrowicz, Barbara Zembura, Mieczysław Czosnyka, Jacek Różycki, Renata Zaucha i Waldemar Bonderek. Do grona nauczycielskiego dołączyli w kolejnych latach: Janina Wisor-Pronobis, Małgorzata Wajda, Mieczysław Urbański, Zofia Wolna, Irena Czech, Zbigniew Turek, Zuzanna Strojny, Marta Fitt, Oskar Ropelewski, Małgorzata Gacek, Joanna Pisarska, Maria Bielaszka, Magdalena Drozd, Karolina Małek, ks. Maciej Kuczak, Magdalena Majchrowicz, Ewa Oćwieja-Pytel oraz Barbara Stasiak-Zarębska.

Uroczystości jubileuszowe stały się doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń, dyplomów i podziękowań. Jan Błaszkiewicz, członek zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie wręczył przyznane przez Związek „Złote Odznaki Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle”, które otrzymali: Barbara Zembura, Mieczysław Czosnyka, Jacek Różycki, Renata Zaucha, Waldemar Bonderek i Sławomir Sus. Władze Izby Rzemieślniczej w osobach prezesa Andrzeja Kuty oraz dyrektora Sławomira Błaszczaka na wniosek dyrektora szkoły wyróżniły także innych nauczycieli i pracowników szkoły. Listy gratulacyjne otrzymali: Anna Maciąg – sekretarz szkoły, Stanisław Gacek – konserwator, Zofia Wolna – nauczyciel matematyki, Małgorzata Wajda – nauczyciel j. angielskiego, Marta Fitt i Mieczysław Urbański – nauczyciele przedmiotów zawodowych. Dyrektor szkoły K. Majchrowicz wraz z obecnymi władzami Izby Rzemieślniczej podziękowali także tym, którzy przyczynili się do powstania placówki: Czesławowi Skalskiemu i Janowi Błaszkiewiczowi – byłym prezesom Izby, Franciszkowi Uszce – byłemu dyrektorowi, Jerzemu Gajdoszowi – wiceprezesowi Izby oraz Jerzemu Czerwińskiemu – prezesowi Bractwa Kurkowego.

rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa-w-tarnowie-swietowala-jubileusz-10-lecia1 rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa-w-tarnowie-swietowala-jubileusz-10-lecia2 rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa-w-tarnowie-swietowala-jubileusz-10-lecia3 rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa-w-tarnowie-swietowala-jubileusz-10-lecia4 rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa-w-tarnowie-swietowala-jubileusz-10-lecia5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz