Rzemieślnicy uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem przez Ministra Gospodarki

Rzemieślnicy uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem przez Ministra Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki kładzie szczególny nacisk na rozwój kształcenia dualnego, które umożliwia zajęcia teoretyczne w szkole, natomiast praktykę u pracodawcy w zakładzie pracy – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. Organizatorami wydarzenia był: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Gospodarki.

Podczas spotkania Wicepremier Janusz Piechociński oraz Prezes ZRP Jerzy Bartnik podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego między Ministerstwem Gospodarki a Związkiem Rzemiosła Polskiego

Szef resortu gospodarki podziękował rzemieślnikom za trud i wysiłek wkładany w edukację młodych ludzi. – Każdy, kto chce szkolić pracowników młodocianych może liczyć na pomoc publiczną – dodał. – Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki zależy w dużej mierze od kwalifikacji kadr, a także od ich wiedzy i doświadczenia.

Wicepremier odniósł się do inicjatywy Specjalnych Stref Ekonomicznych, polegającej na tworzeniu klastrów edukacyjnych. Skupiają one firmy, szkoły zawodowe, starostwa powiatowe oraz inne podmioty zainteresowane kształceniem zawodowym, takie jak właśnie izby rzemieślnicze i kuratoria oświaty.
Rzemieslnicy-uhonorowani2
– Jak wiemy, najtrudniejsza jest zmiana społecznej mentalności. Dobre regulacje pomagają, ale świadomość społeczna pewnych zjawisk, edukacja, doświadczenie pokoleń, to są rzeczy, które osiągnąć trudno. Mamy szczęście, że dzięki rolnictwu i rzemiosłu, duch przedsiębiorczości w Polsce nie umarł, nawet wtedy, gdy realia gospodarcze, polityczne, społeczne, były wyjątkowo trudne – powiedział Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

– Potrafiliśmy pozyskać partnerów do dialogu nad przyszłością polskiej gospodarki i edukacji. Zarówno partnerów z ramienia rządu i związków zawodowych, jak i innych organizacji zrzeszających pracodawców. Porozumienie, które mamy dziś podpisać i nasze oczekiwania z nim związane nie są niczym nowym. Trzeba pamiętać, że jest to wynik współpracy z naszymi partnerami, która trwa już od wielu lat. Dokument, który podpisujemy jest pewnym formalnym potwierdzeniem naszych wspólnych działań – dodał prezes ZRP – My dziś tym porozumieniem nie chcemy mówić, że coś zaczynamy. Tak jak edukacja, jest procesem ciągłym, a gospodarka podlega zmianom technologicznym, tak nasze porozumienie jest fragmentem większego procesu, który monitorujemy i stymulujemy od lat – stwierdził.

Rzemieslnicy-uhonorowani3Prelegenci spotkania w swoich prezentacjach przedstawili dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego, określili ścieżki walidacji kwalifikacji i kompetencji i ich umiejscowienie w Krajowym Systemie Kwalifikacji i Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

Jan Klimek wiceprezes związku Rzemiosła Polskiego, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przybliżył uczestnikom spotkania sytuacje firm rodzinnych, zwłaszcza kontekst sukcesji w tych przedsiębiorstwach.

Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie 27 rzemieślników za działania na rzecz edukacji zawodowej nowo ustanowioną przez Ministerstwo Gospodarki Honorową Odznaką za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencje prowadziły: wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn Klik i Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i instytucji pozarządowych.

Rzemieslnicy-uhonorowani4 Rzemieslnicy-uhonorowani5

ODNOŚNIKI:
Prezentacja odznaczonych
Deklaracja o współpracy
Prezentacja – Nowe możliwości nabywania kwalifikacji
Prezentacja-Kwalifikacje po europejsku
Prezentacja-Firmy rodzinne

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz