Rzemiosło w Sejmie RP: Chcemy samorządu gospodarczego

Rzemiosło w Sejmie RP: Chcemy samorządu gospodarczego

„W Polsce niezbędne jest wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego, którego integralną, odrębnie zorganizowaną częścią musi być samorząd rzemieślniczy” – to jeden z głównych postulatów, jaki wnieśli uczestnicy II Zjazdu Cechów, który odbył się w Sejmie 26 października.

Prezes Jerzy Bartnik podkreślił, że „powszechny samorząd gospodarczy potrzebny jest jak powietrze i to nie tylko nam, ale i państwu.

(…) Nie chodzi nam jednak o samorząd tworzony zza biurka, lecz w oparciu o tych, którzy już w samorządzie są, i o rozwiązania, które już funkcjonują w Europie” – dodał prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Obecny na spotkaniu sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, Jerzy Kwieciński podkreślił doniosłe dla całej gospodarki, znaczenie roli rzemiosła i organizacji reprezentujących to środowisko. Wspomniał o roli kształcenia zawodowego oraz łączeniu nauki z praktyką, poprzez kształcenie dualne uczniów, jak również nadzorowanie przez Związek Rzemiosła Polskiego systemu kształcenia zawodowego i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przez organizacje rzemieślnicze.

Jeden z prelegentów, prof. Julian Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawił wyniki badań, prowadzonych w sektorze MSP. Wynika z nich jednoznacznie, że jeśli przedsiębiorstwa z sektora mikro małych i średnich firm chcą się rozwijać i dobrze funkcjonować na rynku, to powinny tworzyć sieci i klastry.

„Niezbędna jest ustawa o samorządzie gospodarczym, który powinien być obligatoryjny, bo inaczej nie przełamie się kulturowej, głęboko osadzonej niechęci do zrzeszania” – powiedział prof. Gardawski.

rzeczpospolita-rzemieslnicy-apeluja-o-samorzad-gospodarczy1 rzeczpospolita-rzemieslnicy-apeluja-o-samorzad-gospodarczy2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz