„Rzeczpospolita”: Kształcenie zawodowe wciąż niepopularne

„Rzeczpospolita”: Kształcenie zawodowe wciąż niepopularne

Pixabay | emirkrasnic

Reforma oświaty przygotowana przez obecny rząd, zastępująca dotychczasowe szkoły zawodowe szkołami branżowymi, nie przyczyniła się do popularyzacji nauki zawodu. Zainteresowanie absolwentów gimnazjów taką formą edukacji jest na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię reklamową promującą szkoły branżowe, które miały zachęcać kandydatów do tej formy kształcenia. Pojawiają się jednak głosy, że tego typu akcje promocyjne pojawiły się za późno i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W Lublinie na przygotowane 1062 miejsca w szkołach branżowych, chętnych było 321 osób. We Wrocławiu na 768 miejsc zgłosiło się 315 kandydatów. W Warszawie z kolei jako preferowaną szkołę branżową wybrało 337 osób, na 1260 przygotowanych miejsc. – podaje gazeta „Rzeczpospolita”.

Dane wyraźnie wskazują, że potrzebna jest zmiana postrzegania szkół branżowych. Należy uświadamiać młodym ludziom, że ta forma kształcenia to przede wszystkim wspaniała szansa na zdobycie wiedzy i niezbędnego doświadczenia, którego tak bardzo cenią pracodawcy.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz