Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Celem nadrzędnym tej akcji jest promocja oświaty zawodowej oraz odbudowa prestiżu szkół zawodowych i formuły praktyk uczniowskich.

Zagadnienia związane z oświatą zawodową nierozerwalnie łączą się z rzemiosłem, można wręcz stwierdzić że są one rzemieślniczą „racją stanu”. Kształcenie zawodowe jest domeną rzemiosła od blisko 800 lat i nadal dziś stanowi ważny element jego funkcjonowania. Według ostatnich raportów Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego obecnie, w polskim rzemiośle kształci się ok. 75.000 młodych ludzi, których zawodowymi mentorami są mistrzowie rzemiosła w liczbie ponad 25.000. Te liczby, choć imponujące, nie są kresem możliwości polskiego rzemiosła w zakresie jego uczestnictwa w procesie kształcenia zawodowego polskich fachowców. Potencjał kompetentnych specjalistów ponad 100 profesji, którzy mogą i chcą przekazać swą bogatą wiedzę i wielkie doświadczenie kolejnemu pokoleniu czyni z rzemiosła idealną bazę do realizacji zamierzeń Ministerstwa Edukacji idących w kierunku odbudowy prestiżu i pozytywnego wizerunku oświaty zawodowej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że korzyści z tak pomyślanej współpracy odniesie zarówno Ministerstwo Edukacji, które poprzez rzemiosło skutecznie wdroży swój program, jak i samo rzemiosło, które zwiększy tym samym swoją pozycję i znaczenie oraz, co równie ważne, bazę członkowską. Największymi jednak wygranymi staną się w rezultacie ci, którzy skorzystają z propozycji zdobycia kwalifikacji zawodowych a co za tym idzie, znacznego polepszenia swej pozycji na rynku pracy.

Program „Rok Szkoły Zawodowców” rozpoczął się prezentacją jego założeń dokonaną przez Panią Minister Oświaty Narodowej, Joannę Kluzik-Rostkowską. Pani Minister stwierdziła wówczas co następuje:

„Szanowni Państwo

Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego.
To cel Roku Szkoły Zawodowców, do udziału w którym wszystkich zachęcam.

Jednym z priorytetów jest współpraca z pracodawcami. Dopasujemy kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, przygotujemy uczniów do podjęcia zawodu, zorganizujemy praktyki. Będziemy aktywnie pośredniczyć we współpracy pracodawców i szkół. Będziemy też robić wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego, zwiększyć jego atrakcyjność i dostępność. Stworzymy mapę zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pokażemy ofertę szkół zawodowych, wypromujemy dobre praktyki.

Szkoły zawodowe nie powinny być postrzegane jako szkoły drugiego wyboru. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy zapewnią solidne wykształcenie i jednocześnie wyuczą zawodu. Każdy uczeń czy rodzic, który będzie wiedział, że szkoła daje wykształcenie na poziomie umożliwiającym pójście na studia, a z drugiej strony daje zawód i pracę, taką szkołę wybierze.

Zachęcam do aktywności. Piszcie co myślicie o naszych propozycjach, podzielcie się własnymi doświadczeniami, zadawajcie pytania. To dla Was stworzyliśmy stronę Zawodowcy.men.gov.pl. Nasz adres e-mail to zawodowcy@men.gov.pl

Rok Szkoły Zawodowców znajdziecie też na facebook.com/rokszkolyzawodowcow”

Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

Już następnego dnia po prezentacji Pani Minister, na stronie promującej „Rok Szkoły Zawodowców” (www.Zawodowcy.men.gov.pl) pojawił się krótki ale bardzo przekonujący filmik reklamujący kampanię:

8 października 2014 roku odbyła się konferencja Minister Edukacji Narodowej poświęcona założeniom „Roku Szkoły Zawodowców”, w trakcie której Pani Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała między innymi:

Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego. Już od pewnego czasu bardzo wielu gimnazjalistów i ich rodziców zastanawia się: jak nie liceum to co? I o ile mają rozeznanie, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące w swojej okolicy, to zdecydowana większość rodziców i gimnazjalistów nie ma pojęcia, jakie szkoły zawodowe czy technika działają w ich pobliżu i jakiej są jakości. Musimy to zmienić – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie konferencji prasowej inaugurującej Rok Szkoły Zawodowców.

Mamy 120 mln euro w nowej perspektywie finansowej, które możemy wydać na szkolnictwo zawodowe, czyli m.in. na: doradztwo zawodowe, czy szkoły ćwiczeń – powiedziała minister.

 

– Jeżeli chcemy mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w której technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na wysokim poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika nie były szkołami drugiej kategorii – dodała.

Oto nasze priorytety:
Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
Uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji;
Pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej;
Wsparcie kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań;
Poprawa funkcjonowania systemu egzaminowania;
Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego;
Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Dla naszego środowiska szczególnie cenną jest informacja iż jednym z priorytetów „Roku Szkoły Zawodowców” jest deklarowana przez Panią Minister ścisła współpraca MEN z pracodawcami w zakresie realizacji założeń programu, oraz zobowiązanie ministerstwa do „aktywnego pośredniczenia we współpracy pracodawców i szkół”

10 października Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, iż przygotowało we współpracy z pracodawcami, podstawy programowe kształcenia w trzech nowych zawodach:
• technik chłodnictwa i klimatyzacji
• technik urządzeń dźwigowych
• technik motocyklowy

20 października w ramach „Roku Szkoły Zawodowców” odbyły się kolejne spotkania i prelekcje. Podczas gdy Wiceministrowie Edukacji Narodowej – Pan Tadeusz Sławecki i Przemysław Krzyżanowski prezentowali plany i działania Ministerstwa związane z odbudową szkolnictwa zawodowego na konferencji w Koszalinie, Pani Minister Kluzik-Rostkowska promowała idee w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli na konferencji „Zawodowcy potrzebni od zaraz-fakty i wyzwania”.

3 listopada Ministerstwo Edukacji Zawodowej ogłosiło konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Szkoła Zawodowa – mój wybór”, którego celem jest upowszechnienie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentacje najlepszych prac uczniów, których tematem będą zagadnienia związane z kształceniem zawodowym.

Prawie równolegle, 6 listopada Ministerstwo ogłosiło iż trzecia edycja konkursu „Szkoła dla rynku pracy”, którego celem jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym, zmienia nazwę na „Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla szkoły”

Powyższe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie promocji i wdrażania w życie idei „Roku Szkół Zawodowców” obejmują okres zaledwie ok. jednego miesiąca. W przygotowaniu jest interaktywna mapa szkół zawodowych realizowana w ramach projektu „Wyklikaj szkołę zawodową”, cały czas trwają konsultacje, prelekcje, narady i spotkania dotyczące skutecznego wdrażania w życie inicjatywy „Rok Szkoły Zawodowców”. Jednym z najważniejszych partnerów MEN-u w tym zakresie jest Związek Rzemiosła Polskiego, oraz inne instytucje reprezentujące społeczność rzemieślniczą. Nie ma najmniejszych wątpliwości że projekt ten jest również dla rzemiosła niebywałą szansą. Wykorzystajmy ją. Wszyscy.

autor: Tomasz Nalaskowski
red. naczelny portalu
Doradca Prezesa ZRP
ds. rozwoju rzemiosła

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz