Rada Ochrony Pracy o wspieraniu poprawy warunków pracy przez ZUS

Rada Ochrony Pracy o wspieraniu poprawy warunków pracy przez ZUS

"© [Photonbleu] / Dollar Photo Club”

We wtorek, 8 września zebrała się sejmowa Rady Ochrony Pracy. W obradach wzięli udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Tematem posiedzenia były programy wspierania poprawy warunków pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach funduszu prewencji wypadkowej.

Głównym filarem prowadzonej przez ZUS działalności w tym zakresie są różnego typu działania wspierające pracodawcę, który chce poprawić warunki pracy w swoim przedsiębiorstwie. Należą do nich takie elementy jak: dofinansowanie płatników składek (projektów doradczych, inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych), szkolenia oraz materiały informacyjne (m.in. upowszechniane we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy).

Ponadto podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy powołała zespoły problemowe.
Do zadań Rady Ochrony Pracy należy m.in. nadzorowanie warunków pracy i działań Państwowej Inspekcji Pracy. Zasiada w niej 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Business Centre Club Związek Pracodawców, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Radzie zasiada wiceprezes ZRP Janusz Kowalski

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz