Rada Naukowa powstała przy Związku Rzemiosła Polskiego

Rada Naukowa powstała przy Związku Rzemiosła Polskiego

"© [Rawpixel.com] / Dollar Photo Club”

Przy Związku Rzemiosła Polskiego powstała Rada Naukowa, która pełni funkcje doradcze i opiniotwórcze dla ZRP. Składa się z przedstawicieli wyższych uczelni akademickich, jednostek naukowo-badawczych, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu z kraju i zagranicy.

Przewodniczącym Rady Naukowej został

  • dr hab. inż. Joachim Fołtys, prof. Politechniki Opolskiej, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

W składzie rady zasiedli też:

  • prof. zw. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, JM rektor Politechniki Opolskiej;
  • prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg, prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • prof. zw. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wydziału Zdrowia Publicznego;
  • dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prodziekan wydziału Nauk Ekonomicznych;
  • prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, kierownik katedry Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, prezes Rady Naczelnej TNOiK;
  • dr hab. inż. Paweł Frącz, prof. Politechniki Opolskiej, prezes Zarządu Radia Opole;
  • dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW, kierownik katedry wydziału Prawa Finansowego i Ekonomii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, właściciel kancelarii prawniczej.

Zakres działania Rady Naukowej obejmuje m.in. zadania dot. opiniowania prowadzonych przez ZRP działań w obszarze operacyjnym, innowacyjnym oraz rozwojowym, w tym rekomendowanie nowych działań dla ZRP. Rada zajmie się również rekomendowaniem przedstawicieli do zespołów eksperckich oraz opiniowaniem prowadzonych przez ZRP działań w zakresie inwestowania, modernizacji, utrzymania oraz rozwoju infrastruktury technicznej i informatycznej. Do zadań Rady należy również identyfikowanie tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich realizowanych we współpracy z ZRP a także identyfikowanie projektów naukowo-badawczych i rozwojowych do wspólnej realizacji z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.

Kadencja Rady Naukowej trwa 7 lat.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz