Puls Biznesu: Ulga to nie podatek

Puls Biznesu: Ulga to nie podatek

Foto www.rp.pl
Foto www.rp.pl

Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie odniósł się do propozycji różnicowania obciążeń na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. Pomimo iż ZRP jest organizacją reprezentującą głównie firmy mikro, to jest przeciwny rozpatrywaniu składek ubezpieczeniowych jako podatku. W związku z tym prezes Związku Rzemiosła Polskiego wystosował pismo do wiceministra pracy, Marcina Zielenieckiego.

— To składki na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe, na wypadek choroby czy macierzyństwa — i nie powinno się ich zasadniczo różnicować, uzależniając np. od dochodów, jak proponuje się w tzw. małym ZUS, czy wydłużać okres płacenia ulgowych składek o kolejne lata. Nie taka jest rola systemu ubezpieczeń społecznych. Różnice w przychodach, a tym samym w dochodach, powinien regulować system podatkowy — czytamy w gazecie Puls Biznesu.

Według ZRP nadmierne ulgi mogą zaburzyć warunki konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, a tymi którzy dopiero zakładają swoje firmy, przy jednoczesnym uwzględnieniu takiego samego otoczenia ekonomicznego. Związek w piśmie do wiceministra podkreśla, że wartym uwagi jest pomysł wsparcia osób o niskich i średnich dochodach (włącznie z osobami prowadzącymi firmy), m.in. podwyższając kwotę wolną.

Więcej:

pb.pl
Iwona Jackowska
03.10.2017

LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz