Przygotowania do drugiego wyjazdu na staże

Przygotowania do drugiego wyjazdu na staże

Rusza kolejna, druga już edycja działań w projekcie programu Erasmus+ realizowanym w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu i Move On Solutions z Sewilli. Trwa organizacja 5-tygodniowych staży zawodowych w Niemczech i Hiszpanii dla dwóch 12- osobowych grup uczniów Rzemieślniczej ZSZ z Tarnowa i Pilzna. Rekrutacja do udziału w stażach prowadzona była z zasadami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wyjazd na staże zawodowe zaplanowany został w terminie od 12 października do 13 listopada br.

Do udziału w stażach w Erfurcie przygotowują się następujące grupy zawodowe; 3 fryzjerów, 4 elektromechaników samochodowych, 2 ślusarzy, 2 cukierników i 1 piekarz. Do Sevilli wyjeżdżają; 4 kucharzy, 4 mechaników samochodowych, 2 monterów instalacji sanitarnych, 1 cukiernik, 1 fryzjer.

izba-tarnow-aktual2 izba-tarnow-aktual3Wyjazd poprzedza trwające jeszcze przygotowanie kulturowo-językowe, psychologiczne i pedagogiczne. Wszyscy uczestniczą w kursach językowych, podstawowym kursie j. niemieckiego i hiszpańskiego – przygotowanie kontynuowane było w Niemczech i Hiszpanii w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy. Uczestnicy korzystali z konsultacji z j. angielskiego przy tworzeniu szeregu niezbędnych aplikacji na staże. Dodatkowo przeszkoleni zostali z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuacja w Sewilli i Erfurcie; zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami regionu Turyngii i Andaluzji. Odbyło się przygotowanie psychologiczne poświęcone radzeniu sobie ze stresem, rozłąką i nowym środowiskiem. Każdy objęty został wsparciem pedagogicznym gdzie uzgodniono indywidualne cele zawodowo-edukacyjne i zapoznano z indywidualnym programem stażu uzgodnionym z partnerem. Określono pułap umiejętności do nabycia przez uczestników w trakcie stażu, klasyfikowanych według Europejskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 2 – 3. W związku z wymaganiami wniosku aplikacyjnego, wybrano dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na opiekunów pedagogicznych stażystów. Zorganizowano podróż grupową, pod nadzorem opiekunów, przejazd do Erfurtu odbędzie się najkorzystniejszym środkiem transportu – podstawionym busem, do Hiszpanii zaplanowano przelot samolotem z Krakowa do Madrytu i podróż super ekspresem do Sevilli.

izba-tarnow-aktual4 izba-tarnow-aktual5 izba-tarnow-aktual6Aktualnie podpisywane będą indywidualne umowy stażowe z uczestnikami w których określono okres stażu, wysokość dofinansowania i sposób przekazania funduszy oraz warunki ubezpieczenia. Uczestnicy na wyjeździe zakwaterowani będą w wybranych wcześniej przez partnerów hostelach, w Sewilli to kampus studencki Rezydencja Universitaria Fernando Villalon w podmiejskim Bormujos. W Erfurcie grupa będzie zakwaterowana w schronisku młodzieżowym Jugendherberge Erfurt. Trzymamy kciuki za szczęśliwy początek stażu.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz