Przedsiębiorczość na transgranicznym rynku EURES-T BESKYDY

Przedsiębiorczość na transgranicznym rynku EURES-T BESKYDY

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH


2 czerwca 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował seminarium „Przedsiębiorczość na transgranicznym rynku EURES-T Beskydy” skierowane do przedstawicieli partnerstwa transgranicznego EURES-T Beskydy.

Przedsięwzięcie jest elementem Beskidzkich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, których celem jest promocja sieci Eures i mobilności transgranicznej, ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z Polski, Czech i Słowacji, zaprezentowanie instutucji wspierających przedsiębiorczość, instytucji szkoleniowych z regionu objętego Partnerstwem oraz przedstawienie informacji dotyczących warunków życia i pracy oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

Wicedyrektor oraz Główna Księgowa katowickiej Izby, Pani Anna Piecuch przeprowadziła prelekcję na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Tematyka wystąpienia obejmowała formy prawne przedsiębiorstw, zasady opodatkowania, a także koszty ubezpieczeń społecznych.

przedsiebiorczosc-na-transgranicznym-rynku-EURES-T-BESKYDY2 przedsiebiorczosc-na-transgranicznym-rynku-EURES-T-BESKYDY3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz