Projekty ustaw skierowane do Sejmu RP. Stanowisko strony pracodawców

Projekty ustaw skierowane do Sejmu RP. Stanowisko strony pracodawców

foto: twitter.com/KuczynskiM

W związku ze skierowaniem przez Radę Ministrów do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – strona pracodawców partnerów społecznych, w tym Związek Rzemiosła Polskiego zaapelowała do minister Beaty Szydło o wycofanie części projektu, która została do niego dodana już po zakończeniu konsultacji społecznych.

Jednocześnie organizacje pracodawców zadeklarowały gotowość do rozmów nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych, która powinna tworzyć proste, zrozumiałe zasady naliczania i odprowadzania składek od wynagrodzeń ubezpieczonych oraz obejmować minimum obowiązków biurowych związanych z rozliczeniami.

stanowisko-strony-pracodawcow1 stanowisko-strony-pracodawcow2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz