Projekt ustawy o rzemiośle na forum Sejmowej Komisji Gospodarki

Projekt ustawy o rzemiośle na forum Sejmowej Komisji Gospodarki

"© [fotogestoeber] / Dollar Photo Club”

9 września podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk sejmowy nr 3775). Posłem sprawozdawcą, z ramienia wnioskodawców poselskiego projektu, jest poseł Jacek Tomczak, który przedstawił kontekst zmian i uzasadnienie do kwestii będących przedmiotem zmian w ustawie.

Z ramienia resortu gospodarki, opinię przedstawił Pan Mariusz Haładyj Wiceminister MG. W wypowiedzi podkreśli, że zmiany w ustawie o rzemiośle mają istotne znaczenie, bowiem dotyczą organizacji i środowiska bogatego nie tylko w tradycje, ale także posiadającego niepodważalny dorobek w obszarze rozwoju i wspierania działalności rzemieślników. Generalnie resort gospodarki pozytywnie odniósł się do przedstawionych zmian, nie zgłaszając uwag o charakterze fundamentalnym, oczekując jednak dodatkowych wyjaśnień i informacji uzupełniających w części zmian odnoszących się do pojęć definicyjnych.
Odnośnie tej kwestii także Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło opinię o potrzebie doprecyzowanie niektórych zapisów.

W efekcie Prezydium Komisji Gospodarki, której przewodniczył wiceprzewodniczący KG Maks Kraczkowski, zaproponowało kontynuację czytania projektu na kolejnym posiedzeniu tj. po dokonaniu uzgodnień do których przystąpią: gospodarz projektu, służby prawne sejmu, resort gospodarki. Po tych uzgodnieniach projekt wróci na forum Komisji Gospodarki w celu kontynuowania rozpoczętej ścieżki legislacyjnej.
Spotkanie w resorcie gospodarki z udziałem Prezesa Jerzego Bartnika odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.
Projekt wnosi m.in. doprecyzowanie pojęcia rzemiosło oraz wprowadzenie definicji pojęcia rzemieślnik, uregulowanie zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, uzyskanie przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Nowe zapisy mają na celu wprowadzenie zmian, które są niezbędne dla lepszego funkcjonowania rzemiosła i jego organizacji.

Proces legislacyjny można śledzić pod tym adresem link

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz