Program Restrukturyzacji Cechu

Program Restrukturyzacji Cechu

Unikatowy w skali kraju program doradczo-konsultingowy, którego celem jest przywrócenie polskim Cechom Rzemieślniczym należnej im roli, pozycji, prestiżu oraz znacznego zwiększenia ich bazy członkowskiej.

W ramach projektu:

  • Odbudowujemy pozycję cechu w lokalnej hierarchii i społeczności
  • Inicjujemy działania w zakresie rekrutacji nowych członków
  • Diagnozujemy potrzeby i możliwości obecnych członków organizacji w zakresie działań wspólnych ramach Cechu
  • Określamy i wskazujemy zmiany i modyfikacje w ofercie cechu, tak by stała się ona atrakcyjna dla lokalnych mikro i małych przedsiębiorców
  • Budujemy bądź uaktywniamy relacje z kluczowymi partnerami instytucjonalnymi cechu.

Efektem naszych działań jest, każdorazowo – ROZWÓJ CECHU – w zakresie jego pozycji, rozpoznawalności i znaczenia w lokalnej społeczności, a także istotnego zwiększenia bazy członkowskiej. O wysokiej jakości i skuteczności naszego programu świadczą poniższe rekomendacje:

Ewentualne pytania i propozycje współpracy proszę kierować na adres:
naczelny@rzemioslo.org
lub
Promocja Polska Sp. z.o.o. Sp.k
ul. Piękna 13
85-303 Bydgoszcz

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz