Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle

26 października, późnym popołudniem Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rzemiośle. Wprowadzone w dokumencie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają potrzeby środowiska.

Najważniejsze zmiany w zapisach:
– przyjęcie definicji rzemieślnika. Dotychczas ustawa określała, czym jest rzemiosło, natomiast brakowało doprecyzowania, kim jest osoba zajmująca się rzemiosłem;
– poszerzenie członkostwa w cechach. Otóż w myśl nowych zapisów członkiem cechu może zostać małżonek rzemieślnika i zstępni o ile są powiązani z firmą prowadzoną przez rodziców bądź dziadków;
– wprowadzenie pojęcia członka wspierającego (może to być osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą);
– wpisanie działalności gastronomicznej do rzemiosła. Powrót zawodu kucharza do rzemiosła;
– uaktualnienie samej definicji rzemiosła;
– zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
– ujednolicoenie kwestii opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
– wprowadzenie do ustawy zapisu, że kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
– zmiana zasady tworzenia izb i cechów. Cech może założyć 30 założycieli ( do tej pory było 10), a izbę może założyć 20 cechów, a nie 5 jak było do tej pory;
– organizacje rzemiosła uzyskały uprawnienia do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.
Podpisana ustawa, zodnie z obowiązującymi przepisami zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a nastepnie w 14 dni po ogłoszeniu wejdzie w życie.

Ustawa o rzemiośle: LINK

Rozmowa o ustawie w miesięczniku „Mistrz Branzy”z Tomaszem Wiką, dyr. Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz