Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

fot. Piotr Molecki

Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Prezydent powiedział, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski problem braku dialogu pojawiał się bardzo często.

Podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. – By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane – zaznaczył. – Fundamentalne znaczenie w tym zakresie, dla tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych – powiedział prezydent.

Dziękował za „ważny i znaczący” gest wobec prezydenta i konstytucji – wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa.

Prezydent zwrócił uwagę, że można dopuścić z głosem doradczym do udziału w pracach Rady przedstawicieli innych organizacji. Umożliwia to znowelizowana ustawa. Wyraził nadzieję, że przewodniczący, wybierani rotacyjnie co roku, będą o tej możliwości pamiętali.

– Jeżeli chcemy odbudować poczucie wspólnoty, to ta odbudowa odbywa się także poprzez proces konsultacyjny – zaznaczył.

– Będę miał wiele tematów, które będę chciał z państwem skonsultować, usłyszeć państwa opinię – zwrócił się do członków Rady. – Jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, można powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną w tej Sali gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa jako całości – dodał prezydent.

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Powołanie Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego:

Przedstawicieli strony pracowników:
• reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:
1. Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,
2. Wojciecha Ilnickiego,
3. Bogdana Kubiaka,
4. Andrzeja Kuchtę,
5. Jarosława Langego,
6. Henryka Nakoniecznego,
7. Waldemara Sopatę,
8. Leszka Walczaka,

• reprezentujących Forum Związków Zawodowych:
9. Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych,
10. Waldemara Lutkowskiego,
11. Dariusza Trzcionkę,
12. Lucynę Dargiewicz,
13. Stanisława Stolorza,
14. Marka Mnicha,
15. Mariusza Tyla,
16. Zygmunta Mierzejewskiego,

• reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
17. Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
18. Andrzeja Radzikowskiego,
19. Dariusza Potyrałę,
20. Stanisława Janasa,
21. Sławomira Broniarza,
22. Urszulę Michalską,
23. Leszka Miętka,
24. Sławomira Redmera;

Przedstawicieli strony pracodawców:
• reprezentujących Konfederację Lewiatan:
25. Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan,
26. Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek,
27. Jeremiego Mordasewicza,
28. Jacka Męcinę,
29. Grzegorza Baczewskiego,
30. Marka Kowalskiego,

• reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
31. Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
32. Rafała Baniaka,
33. Jana Buczka,
34. Joannę Makowiecką-Gacę,
35. Iwonę Srokę,
36. Jarosława Zagórowskiego,

• reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
37. Łukasza Bernatowicza,
38. Grażynę Majcher-Magdziak,
39. Witolda Michałka,
40. Stefanowicza,
41. Wojciecha Warskiego,
42. Zbigniewa Żurka,

• reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:
43. Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,
44. Antoniego Odzimka,
45. Pawła Saara,
46. Jana Klimka,
47. Włodzimierza Bińka,
48. Janusza Kowalskiego;

Przedstawicieli strony rządowej:
• członków Rady Ministrów:
49. Andrzeja Czerwińskiego – Ministra Skarbu Państwa,
50. Joannę Kluzik-Rostkowską – Ministra Edukacji Narodowej,
51. Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
52. Mateusza Szczurka – Ministra Finansów,
53. Marię Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
54. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia,

• przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet
55. Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

• przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny
56. Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

• przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
57. Agnieszkę Lenartowicz-Łysik

• przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego
58. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

• przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
59. Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz