Prezes Janusz Kowalski odznaczony

Prezes Janusz Kowalski odznaczony

Podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz odznaczył prezesa Izby Janusza Kowalskiego Odznaką Honorową Primus in Agendo.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej, rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności Ministra Pacy i Polityki Społecznej.

Zasady jej przyznawania określa rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Primus in Agendo”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Jak napisano w uzasadnieniu rozporządzenia, odznaka tego rodzaju była potrzebna, ponieważ w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości, aby w stosowny sposób docenić wyróżniające się postawy i działania z obszarów: praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina. Ustanowienie tego wyróżnienia wyposażyło ministra w instrument umożliwiający wyróżnienie podmiotów działających w kierowanych przez niego działach administracji rządowej.

prezes-janusz-kowalski-odznaczony1prezes-janusz-kowalski-odznaczony2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz