Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe – seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe – seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Ósme z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Odbyło się ono w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania był Karol Okrasa.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem cyklu seminarium branżowych jest jest wypracowanie konkretnych, korzystnych zmian w szkolnictwie zawodowym, w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W każdym spotkaniu, obok pracodawców i instytucji związanych z daną branżą, uczestniczą przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz MEN.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za udział w seminarium i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego. Wskazała również, że jednym z najważniejszych filarów wdrażanej reformy edukacji jest odbudowa szkolnictwa zawodowego.

– Nie uda nam się tego zrobić bez wsparcia pracodawców. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – mówiła wiceminister Marzena Machałek. – Priorytetem działań MEN są zmiany w szkolnictwie branżowym, które zapewnią wykształcenie nowoczesnych kadr dla nowoczesnej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe ma w Polsce ogromny potencjał. Jego uczniowie stanowią 58% ogółu uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – podkreśliła.

W dyskusji z pracodawcami oraz ekspertami uczestniczył Karol Okrasa, absolwent technikum gastronomiczno-hotelarskiego a zarazem jeden z najbardziej cenionych kucharzy w Polsce. Mówił on między innymi o tym, w jaki sposób przygotowywać młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy. Wspominając własne doświadczenia życiowe i zawodowe podkreślił jak ważna jest w tym rola pracodawców, którzy muszą być wzorem dla młodych ludzi i dawać im szanse własnego rozwoju i zdobycia doświadczenia.

– Szkoła ma stwarzać uczniom podstawy do nauki i ich inspirować, ale to u pracodawcy musi przebiegać praktyka zawodowa. To właśnie pracodawcy muszą pokazać uczniom jak ważna jest ich praca i że jest to najpiękniejszy zawód świata. Młodzi ludzie muszą nam uwierzyć, że to ma sens – wskazał Karol Okrasa.

Uczestnicy seminarium wysłuchali również prezentacji o kształceniu zawodowym dotyczących

  • ABC kształcenia zawodowego oraz zmian w systemie tego kształcenia – przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
  • zasad egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania – Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
  • szczegółowej struktury podstawy programowej – Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
  • ogólnych zasad zintegrowanego systemu kwalifikacji – przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

W drugim dniu seminarium odbyła się ożywiona dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w podstawach programowych kształcenia w zawodach, które będą realizowane od 1 września 2019 r.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Już dziś zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach. Najbliższe odbędzie się 11-12 grudnia we Wrocławiu i adresowane jest do przedstawicieli branży teleinformatycznej, elektryczno-elektronicznej i energetycznej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Foto

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz