Pracodawcy nie chcą firmować udawanego dialogu

Pracodawcy nie chcą firmować udawanego dialogu

29 listopada podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych doszło do precedensu. Sale obrad opuścili przedstawiciele wszystkich organizacji pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, protestując w ten sposób przeciwko stronniczemu traktowaniu partnerów społecznych przez rząd. Pracodawcy udział w uzgodnieniach odebrali jako fikcję, ponieważ ustalenia dawno zapadły bez uwzględnienia ich opinii i stanowisk w tek kwestii.

Organizacje pracodawców udział w posiedzeniu uznali za bezsensowny, ponieważ kształt ustawy przygotowanej przez rząd w porozumieniu ze strona związkową jest już wypracowany i nie przewiduje się zmian.

–„Jeśli wszystkie rozwiązania są już wcześniej ustalone bez uwzględnienia stanowiska firm. W jej trakcie nikt nie chciał rozmawiać o naszych postulatach i wątpliwościach „– podkreśla dr hab. Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP.

Pracodawcy nie zgadzają się na proponowane i zmiany i nie chcą poprzez uczestnictwo w konferencji stwarzać pozorów, że je popierają. Dlatego opuścili konferencję. Teraz projekt ustawy trafi do rady ministrów. Już wcześniej podczas podsumowania rocznego działania Rady Dialogu Społecznego Izabela Opęchowska ze Związku Rzemiosła Polskiego powiedziała, że wspólne postanowienia nie są uwzględniane w projektach ustaw I dodała, że jeśli sytuacja się nie poprawi, pracodawcy, tak jak niegdyś związkowcy w ramach Komisji Trójstronnej, mogą odmówić współpracy”.

Wczorajsza reakcja strony pracodawców wyraźnie pokazuje, że w RDS źle się dzieje.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz