Powrót obligatoryjnej przynależności firm do Samorządu Gospodarczego?

Powrót obligatoryjnej przynależności firm do Samorządu Gospodarczego?

Jeszcze w tym miesiącu do konsultacji ma trafić projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym – taką informację podała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas V Forum Małopolskich Przedsiębiorców Dziennika Polskiego.

Samorząd będzie pełnił funkcję reprezentanta, m.in. ma rozstrzygać spory miedzy przedsiębiorcami i odpowiadać za szkolnictwo zawodowe. Samorząd będzie reprezentował przedsiębiorców, a politycy i urzędnicy państwowi będą zobowiązani do konsultowania z nim wszystkich norm prawnych dotyczących gospodarki. Określono też wysokość składki, ma ona wynosić nie więcej niż 0,02 proc. obrotu.

W swoim wystąpieniu wiceminister podkreśliła, że na początku była sceptyczna powszechnemu samorządowi, jednak po godzinach konsultacji i spotkań z przedsiębiorcami doszła do wniosku że jest on niezbędny dla usprawnienia polskiej gospodarki. W swoim wystąpieniu podkreśliła ważną rolę, jaką odegrał w konsultacjach Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pan Janusz Kowalski.

„Po pierwszym spotkaniu w sprawie obligatoryjnej przynależności firm do samorządu gospodarczego, wiceminister resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz chciała mnie wyrzucić” – powiedział w wywiadzie dla Dziennika Polskiego prezes MIRiP.

Minister zapowiedziała też podczas Forum wprowadzenie, już niebawem, kilku nowych projektów ustaw, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej.

O nadchodzących zmianach zapewniał też w trakcie Forum wicepremier Jarosław Gowin. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dyskusje i konsultacje w sprawie samorządu gospodarczego i obowiązkowej przynależności do niego firm odbyły się też w kwietniu b.r. w siedzibie ZRP również z udziałem Pana wicepremiera Jarosława Gowina oraz Pani wiceminister Jadwigi Emilewicz.(pisaliśmy o tym w tym miejscu https://www.rzemioslo.org/wicepremier-jaroslaw-gowin-spotkaniu-zwiazku-rzemiosla-polskiego/)

Przedstawiciele rządu przyznali wówczas, że temat samorządu gospodarczego jest ważny dla uporządkowania życia gospodarczego w Polsce. Zadeklarowali wolę współpracy i szerszych konsultacji. Rozmowy zakończyły się deklaracją ministerstwa rozwoju, że rozpoczynają prace nad kształtem samorządu gospodarczego. Wicepremier J. Gowin zapowiedział wsparcie tych działań. W odczuciu gospodarzy spotkanie było zwiastunem odwilży w tym temacie i zapowiedzią wspólnych działań w obszarach żywotnych dla środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości.

Powrót do zasady obligatoryjnej przynależności jest jednym z najważniejszych i najczęściej wysuwanych postulatów i oczekiwań ze strony Zarządów Cechów Rzemieślniczych. Po raz pierwszy od wielu lat, istnieje realna szansa na to by, ten powszechny w krajach Europy Zachodniej wymóg, również w Polsce stał się na powrót obowiązującym przepisem prawa.

Autor
Tomasz Nalaskowski
Redaktor Naczelny Portalu
www.rzemioslo.org

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz