POWERGEDON

POWERGEDON

MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE


W dniach 8-9 czerwca 2017 r. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji była organizatorem bardzo nietypowego wydarzenia: POWERGEDON-u. W zawodach wzięła drużyna MIRiP, która znalazła się na podium zajmując III miejsce! Inicjatorem POWERGEDON-u była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Fundacja, która już od 1993 r. zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi.

W obecnej perspektywie 2014-2020 pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. To właśnie dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez tę instytucją, Mistrzowie szkolący zrzeszeni w MIRiP brali udział w projektach mobilności: fryzjerzy i mechanicy w Niemczech, stolarze w Portugalii a w tym roku nasi uczniowie wezmą udział w praktykach w Niemczech.

Pierwszego dnia wydarzenia odbyła się sesja wykładów i paneli dyskusyjnych z udziałem Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju Piotrem Krasuskim oraz przedstawicielami świata edukacji i pracy. Wśród przedstawicieli edukacji byli obecni dyrektorzy szkół i instytucji szkoleniowych, Kuratorium Oświaty w Katowicach natomiast pracodawców reprezentował nasz przedstawiciel Marcin Ciszek. Opowiedział on o doświadczeniach swojej firmy – firmy rodzinnej w kontekście ponadnarodowych mobilności edukacyjnych – o tym jak sam przyjmował stażystów z zagranicy oraz o tym, jakie wnioski wyciągnął z Projektu realizowanego przez MIRiP w Lizbonie. Ponadto poruszył problemy dotykające pracodawców wynikające zwłaszcza z braku odpowiednio wykształconych ludzi do pracy zawodowej.

Duży aplauz zyskał wykład prof. Dr hab. Stefana Kwiatkowskiego – rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, który w przejrzysty sposób wyjaśnił relacje między kompetencjami a rynkiem pracy.

Oprócz Marcina Ciszka, delegacja MIRiP składała się z osób wspólnie realizujących projekty mobilnościowe z MIRiP: z-ca dyrektora MIRiP Tomasza Kowalika, Halina Polaska – Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie, Jacek Żyrkowski – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie. Z rozmów w kuluarach z przedstawicielami różnych szkół z Polski wynika, że rola którą odgrywa MIRiP w kontaktach między pracodawcami a różnego rodzaju typami szkół jest niezwykle ważna i potrzebna.

Drugi dzień wydarzenia był dla uczestników niezwykle zaskakujący – uczestnicy już od wczesnych godzin rannych zmagali się w zawodach survivalowych w których musieli ćwiczyć nie tylko umysł, ale i ciało. W 15 różnych konkurencjach należało wykazać się znajomością działalności Fundacji, znajomością swojej drużyny, umiejętnością logicznego myślenia ale także sprawnością fizyczną w biegach z przeszkodami, pływaniu czy w strzelaniu z broni. Nasza drużyna uzyskała świetny wynik – na 20 startujących drużyn zajęliśmy III miejsce!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz