Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego

W Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego. Przedmiotem spotkania była rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle w kontekście proponowanej reformy systemu szkolnictwa zawodowego.

Podczas spotkania nawiązano do wystąpienia, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, na jednej z konferencji, w trakcie której przedstawiła kierunki zmian dotyczące kształcenia w szkolnictwie zawodowym.
Pani minister zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ), finansowanego m.in. z Funduszu Pracy, spółek Skarbu Państwa czy przez przedsiębiorców.

Pomysł nie spodobał się organizacjom pracodawców, którzy nie widzą uzasadnienia dla wprowadzenia takiego rozwiązania. – Przekierowanie jakiejś części środków z FP na kształcenie zawodowe, jak i wprowadzenie składki od zrzeszonych pracodawców, jest nietrafiony. Zwłaszcza że w Polsce firmy nie muszą się zrzeszać, tak jak jest to w systemie niemieckim – powiedziała dyrektor zespołu oświaty w ZRP Jolanta Kosakowska. – Propozycje resortu z likwidowaniem zawodówek i zastępowanie ich szkołami branżowymi nie jest potrzebne – dodała.

ZRP przedstawiło swoje propozycje zmian w kształceniu fachowców. Przedstawiciele ministerstwa podkreślili ważną rolę rzemiosła w kształceniu dualnym oraz planowanych zmianach w reformie systemu oświaty. Jak uzgodniono, system szkolnictwa zawodowego w Polsce jest oparty na solidnych filarach prawnych. Nie potrzeba wielkiej legislacyjnej rewolucji, by poprawić jego stan. Wystarczą punktowe, lecz zdecydowane działania ukierunkowane na rozwiązanie precyzyjnie zdiagnozowanych problemów szkolnictwa zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Jacek Tomczak – Przewodniczący Zespołu do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu, minister edukacji, Jadwiga Parada – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w spotkaniu: prezes ZRP Jerzy Bartnik, z-ca prezesa Włodzimierz Biniek, członek Zarządu ZRP – Zbigniew Marchwiak, dyrektor zespołu oświaty w ZRP – Jolanta Kosakowska oraz dyrektor izby w Poznaniu -Tomasz Wika.

posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-do-spraw-rzemiosla2 posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-do-spraw-rzemiosla3

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz