Porozumienie o współpracy z gminą Liszki

Porozumienie o współpracy z gminą Liszki

29 września w auli szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Liszki reprezentowaną przez Wójta Gminy Liszki – Pana Pawła Misia a Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Prezesa Janusza Kowalskiego.

Ponadto w uroczystości brał udział zastępca Wójta Gminy Liszki Łukasz Gliński oraz przedstawiciele szkół: Dyrektor Gimnazjum w Liszkach Rafał Pawłowski wraz z doradcą zawodowym Martą Czyżewską, Dyrektor Gimnazjum w Mnikowie Monika Duchnik wraz z pedagogiem szkoły Elżbietą Dworaczek, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracykjnego Szkół w Liszkach Małgorzta Baster-Budziaszek. Nie zabrakło też zastępców Prezesa Izby: Tadeusza Dąbrowskiego i Grzegorza Mielnickiego. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele szkoły oraz uczniowie klas pierwszych.

Gości powitała Dyrektor szkoły Elżbieta Kosacka. Uroczyste podpisanie Porozumienia poprzedziły dwie prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła historii, struktury i działań Izby, ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania szkoły, którą przedstawił pełnomocnik Prezesa Tomasz Kowalik. W trakcie drugiej prezentacji przedstawionej przez zastępcę Wójta Łukasza Glińskiego uczestnicy uroczystości zapoznali się z działalnością Gminy Liszki oraz z filmem promującym Gminę, który można obejrzeć:
Gmina Liszki – Film Promocyjny

Porozumienie określa ramowe zasady współpracy pomiędzy Gminą Liszki a Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie w działaniach mających na celu pozyskanie uczniów do kształcenia zawodowego oraz wsparcie, rozwój i promocję przedsiębiorczości.

Izba zobowiązuje się w ramach współpracy do następujących czynności:

 • organizacji zajęć dydaktycznych we współpracy ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery (SZOK) działającymi w gimnazjach;
 • organizacji spotkań z uczniami i rodzicami;
 • pomocy merytorycznej przy organizowaniu lekcji wychowawczych, zawodoznawczych, wiedzy o społeczeństwie;
 • zorganizowania sieci zakładów rzemieślniczych, w których będzie realizowane kształcenie praktyczne uczniów w czasie kształcenia w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej MIRiP lub kształceniu pozaformalnym oraz informowanie doradców zawodowych SZOK o zapotrzebowaniu na zawody;
 • udziału reprezentantów Izby w Gminnych Targach Edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Liszki;
 • pomocy w zrzeszaniu się i reprezentowanie przedsiębiorców z terenu Gminy Liszki;
 • włączania przedsiębiorców z terenu Gminy Liszki w działania, inicjatywy i projekty Izby.

Gmina w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:

 • organizowania spotkań z rzemieślnikami w gimnazjach na terenie Gminy Liszki w czasie lekcji zawodoznawczych i zebrań rodziców;
 • organizowanie kontaktów z dyrektorem, gronem pedagogicznym i uczniami gimnazjów z terenu Gminy Liszki;
 • składanie Izbie informacji za pośrednictwem doradców zawodowych SZOK o ilości chętnych do podjęcia nauki zawodu w rzemiośle;
 • obserwacji rynku pracy i zmieniających się zapotrzebowań na zawody rzemieślnicze.

porozumienie-liszki-izba-krakow2 porozumienie-liszki-izba-krakow3 porozumienie-liszki-izba-krakow4 porozumienie-liszki-izba-krakow5 porozumienie-liszki-izba-krakow6 porozumienie-liszki-izba-krakow7 porozumienie-liszki-izba-krakow8 porozumienie-liszki-izba-krakow9 porozumienie-liszki-izba-krakow10

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz