Podsumowanie wsparcia udzielonego firmom w ramach projektu „Voucher badawczy”

Podsumowanie wsparcia udzielonego firmom w ramach projektu „Voucher badawczy”

W dniu 28 września br. w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej.

„Voucher badawczy” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, który pozwolił na organizację konkursów dla firm oferujących dotacje na zakup prac badawczo-rozwojowych z jednostek naukowych.

Podczas konferencji omówione zostały efekty projektu, który okazał się skutecznym instrumentem wsparcia innowacyjnego rozwoju MŚP. „Voucher badawczy” realizowany był w latach 2013-2015 przez Pracodawców Pomorza i Kujaw w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

„Voucher badawczy” pozwolił na dofinansowane 124 przedsięwzięć badawczych na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Ze wsparcia skorzystało tu 127 przedsiębiorców z sektora MŚP. Zainteresowanie tym instrumentem było jednak o wiele wyższe. W organizowanych konkursach przedsiębiorcy złożyli aż 477 wniosków z koncepcjami opracowania innowacyjnych produktów i procesów we współpracy z naukowcami. Nie wszystkie ciekawe przedsięwzięcia udało się objąć wsparciem. Dostępna w projekcie alokacja okazała się za mała w odniesieniu do potrzeb firm.

Dzięki projektowi znacznie rozwinęła się współpraca między biznesem i światem nauki, a jednostki naukowe otworzyły się na komercyjną realizację badań. Dodatkowo uczelnie wypracowały odpowiednie mechanizmy wewnętrzne oraz uprościły procedury współpracy z przedsiębiorcami.

Zrealizowanie projektu „Voucher badawczy” nie zamyka możliwości uzyskania dofinansowania w regionie kujawsko-pomorskim na działania wynikające ze współpracy nauki z biznesem. Przedsiębiorcy działający w obszarze inteligentnych specjalizacji będą mogli pozyskiwać wsparcie na ten cel w obecnie uruchamianym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Przewiduje się tu m.in. projekt grantowy, w ramach którego wybrany realizator będzie udzielać dofinansowania na projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej firm w formie voucherów.

Voucher-badawczy1

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz