Podsumowanie Projektu Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

Podsumowanie Projektu Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

Dzięki działającej od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej firmę można założyć online bez wychodzenia z domu i jest to czynność całkowicie wolna od opłat. 5 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt CEIDG.

Jednym z głównych celów Projektu CEIDG, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” było stworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl), która stała się elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Dzięki CEIDG obecni i przyszli przedsiębiorcy – osoby fizyczne – mogą bez wychodzenia z domu – drogą elektroniczną założyć, zawiesić, wznowić, dokonać zmian (np. adresu firmy) lub zakończyć działalność gospodarczą. Możliwość taką mają również ich pełnomocnicy. Ponadto uruchomienie jawnego, elektronicznego rejestru przedsiębiorców wyeliminowało konieczność wystawiania papierowych zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Według stanu na 5 listopada 2015 r. w bazie CEIDG znajduje się 2 069 460 aktywnych wpisów.

Produktem Projektu CEIDG jest również Pojedynczy Punkt Kontaktowy ePK (www.biznes.gov.pl). Znajdują się na nim poradniki i opisy procedur wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu, zawieszaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej w Polsce, a także zasady świadczenia usług w Unii Europejskiej oraz informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych. Na stronie ePK udostępniane są dane instytucji publicznych, materiały informacyjne oraz bezpłatne szkolenia e-learningowe (Akademia ePK). Wszelkie pytanie dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej można kierować do konsultantów Centrum Pomocy ePK. Pod tym adresem dostępna jest również baza najczęściej zadawanych pytań.

Projekt CEIDG jest realizowany przez Lidera Projektu – Ministerstwo Gospodarki – w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania.

***

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów oraz przedsiębiorcy. Konferencja była również okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektem oraz omówienia zmian w CEIDG wynikających z uchwalonej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja1 podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja2 podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja3 podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja4 podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja5 podsumowanie-projektu-centlana-ewidencja6

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz