Podstawy programowe kształcenia w zawodach. Konsultacje rozpoczęte.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach. Konsultacje rozpoczęte.

"© Kurhan / Dollar Photo Club”

Ministerstwo Edukacji narodowej czeka na opinie pracodawców dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach. Resort chce, by pracodawcy mieli decydujący wpływ na to, czego będą uczyć się młodzi ludzie. Ponieważ oni wiedzą najlepiej, jakich fachowców potrzebują i jakie kwalifikacje są najcenniejsze.
Konsultacje ruszyły 1 lipca i potrwają do końca września.

Kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. Podstawa opisuje efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek kształcący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie, których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy. Właśnie, dlatego ministerstwo zaprasza do przeglądu podstaw programowych dla wszystkich zawodów.

– Dzięki Waszym opiniom podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy – mówi szefowa MEN.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kwestionariusz, który możecie wypełnić elektronicznie. Wiem, że jesteście Państwo bardzo zajęci, ale Wasza pomoc jest nieoceniona – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska.


Zachęcamy do udziału w konsultacjach podstawy programowej kształcenia w zawodach.

KWESTIONARIUSZ OCENY PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz