Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!

Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!

Pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 19 lipca 2017 r. Dzięki temu na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji, a także dotyczące sposobu ich potwierdzania (walidacji) można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostępnym pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/704/1

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz