Pieniądze dla MŚP do 13 lutego

Pieniądze dla MŚP do 13 lutego

Jeszcze tylko do 13 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie ich udziału w programie gospodarczym EXPO Astana 2017. Na wsparcie MŚP przeznaczono 50 mln.

PARP oferuje małym i średnim firmom do 300 tysięcy zł na promocję ich działalności podczas wydarzeń branżowych towarzyszących tegorocznej Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Kazachstanie. W ramach uzyskanego wsparcia przedsiębiorca będzie mógł m.in. uczestniczyć w targach branżowych, uczestniczyć w misjach gospodarczych, zorganizować wizyty studyjne, stworzyć materiały informacyjno-promocyjne. To pierwszy raz, kiedy polscy przedsiębiorcy mogą sfinansować koszty udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawom EXPO z funduszy unijnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: 
od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz