Pakiet 100 zmian dla Firm w konsultacjach

Pakiet 100 zmian dla Firm w konsultacjach

Wszystkie części pakietu #100zmianDlaFirm, który na początku czerwca przedstawił wicepremier Morawiecki, przybrały już formę konkretnych dokumentów i zostały skierowane do konsultacji.

Wszystkie części tego pakietu przybrały już formę konkretnych dokumentów. Należą do nich: projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją; projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców; projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności; projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw; projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej; projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw; projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej; zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym; Postępowanie grupowe w modelu opt-out – materiał do pre-konsultacji.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz