Opinia pracodawców o projekcie ustawy o związkach zawodowych

Opinia pracodawców o projekcie ustawy o związkach zawodowych

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania są niejasne i niespójne, a w konsekwencji nie przyczyniają się do rozwoju dialogu społecznego, co w ocenie Trybunału konstytucyjnego miało być celem rozszerzenia wolności koalicji związkowej.

Zakładane zmiany utrudniają dialog i skomplikują relacje zbiorowe wprowadzając kolejną formułę organizacji związkowych, tworzonych przez grupy osób, które nie będąc pracownikami i mogąc reprezentować sprzeczne interesy w stosunku do osób zatrudnionych, pozyskają szereg uprawnień i gwarancji typowych dla przedstawicieli pracowników (……). Z niepokojem zauważamy, że na etapie konsultacji w zespole prawa pracy RDS, jak również w trakcie ostatniej konferencji uzgodnieniowej, zorganizowanej przez ministerstwo pracy nie zostały uwzględnione żadne z kluczowych postulatów strony pracodawców.(…..). Niepokoi nas również przyznanie organizacjom związkowym, złożonym tylko z osób nie będących pracownikami, prawa do zawierania układów zbiorowych pracy. Powinny one być negocjowane i zawierane pomiędzy pracownikami i pracodawcami w rozumieniu Kodeksu pracy, a tylko na podstawie woli stron obejmować inne kategorie zatrudnionych.

organizacje-pracodawcow-mowia-nie-dla-projektu-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych3 organizacje-pracodawcow-mowia-nie-dla-projektu-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych2 organizacje-pracodawcow-mowia-nie-dla-projektu-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz