Onet.pl: MR chce ułatwień w zamówieniach koncesyjnych na roboty budowlane

Onet.pl: MR chce ułatwień w zamówieniach koncesyjnych na roboty budowlane

Foto: Shutterstock

Projekt ustawy o zamówieniach publicznych przygotowywany przez ministerstwo rozwoju ma sprawić, że zasady udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi będą prostsze i bardziej przejrzyste. Projekt zakłada, że inwestor będzie mógł zmienić koncesjonariusza bez konieczności rozpisania nowego przetargu – czytamy na portalu.

Zmiana ustawy jest spowodowana koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. Regulacja ma zastąpić obowiązującą od stycznia 2009 r. ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

„Przyjęcie w 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę nowej dyrektywy koncesyjnej otworzyło drogę do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, których celem jest wykonywanie zadań publicznych związanych z rozwojem infrastruktury oraz usług dla obywateli, z uwzględnieniem jak największej dostępności tych rozwiązań dla wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw” – informuje Onet.pl.

Projekt zakłada trzy tryby wyboru koncesjonariuszy: „przetarg ograniczony”, „nieograniczony” i negocjacje. „Dotychczas wybór koncesjonariusza mógł nastąpić jedynie w drodze negocjacji” – podkreślił resort rozwoju. Oznacza to, że zamawiający nie będą musieli zawsze prowadzić negocjacji, ale w odpowiedzi na zamieszczone przez nich ogłoszenie wykonawcy będą składali swoje pisemne oferty.
Więcej: LINK

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz