Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Uprzejmie informujemy, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje kolejną, 45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Konkurs ten pełni od lat istotną rolę w inicjowaniu probezpiecznych działań w wielu przedsiębiorstwach. Jego celem jest upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy poprzez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych rozwiązań mających zastosowanie w praktyce.

Wnioski konkursowe można zgłaszać do 30 września br.

Bliższych informacji na temat tego przedsięwzięcia udziela Sekretariat Konkursu (tel.22/623 36 83 lub 84, fax 22/623 32 64, e-mail: anna.machalowska@ciop.pl).

Formularze są dostępne na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Zwycięzcy zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz